Turgay Sehil

1969 yılında Antakya'da doğan Turgay Sehil ilk ve orta öğretiminin bir bölümünü Almanya'da tamamladıktan sonra 1995 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tıp eğitimi, 2009 yılında Avusturya Doktorlar Akademisinde bütünleştirici kür tıbbı eğitimi alır.

Bilinç olgusu hakkında kalem oynatmanın zorluğuna rağmen 2019 yılında “Özgürlüğe Yolculuk: Bilinci Anlamanın Temel İlkeleri” adlı kitabıyla bilinç olgusunun işleyişi hakkında edinmiş olduğu temel bilgileri, bu alanla ilgilenen okuyucularıyla paylaşır. Bu çalışma, görelilik kuramlarıyla Einstein’ın öncülüğünü yapmış olduğu ve algımızı da kapsayan gerçeklik sorununu evrenin bütünselliği ve bağlantısallığıyla birlikte ele almayı sağlayan ve “Uzay/zaman Rehberi” olarak adlandırdığı bir algoritmayı geliştirebilmesinin altyapısını oluşturur.

Turgay Sehil bu kitapla, dini bir tartışmanın veya Tanrının var olup olmadığını kanıtlama çabasının ortaya koyulduğu bir televizyon programını yazmanın çok ötesinde, herkesin ilgisini çeken, herkesin mutlaka fikir yürütebildiği Tanrı olgusu üzerinden aslında bağlantısal ve bütünsel bir evrendeki varlığımızın yerini tespit eden bir çalışmayı ortaya koyar. 

Yazar, evrenin nasıl var olduğu, neden var olduğumuz, dünyaya gelmemizin amacı, yaşamın bir anlamının olup olmadığı sorularını büyük bir çoğunluğumuzun Tanrının varlığı üzerinden verdiğinin farkındalığı içinde, Tanrı olgusu tartıştırarak okuyucuların beklemediği bir gerçekliğe ulaşmasını hedefler..

E-posta: turgaysehil@gmail.com