Uluslararası Yayıneviyiz!

TANINMIŞ ULUSLARARASI YAYINEVİ BEYANI

 Tanınmış Uluslararası Yayınevi Beyanı

*E-Kitap Projesi ve alt markaları olan **E-Kitap Yayıncılık ve ***Cheapest Books; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)'nın Doçentlik Başvuru Şartları’nda belirttiği tanımda tanınmış/bilinen Uluslararası Yayınevi olup, en az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar basılı ve elektronik olarak dünyanın tanınmış/bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi statüsündedir. E-Kitap Projesi / Yayıncılık 2011 yılından itibaren faaliyetlerini bu tanım kapsamında sürdürmektedir.

2015 yılında resmi olarak yayın hayatına başlayan ve düzenli yayın yapan, 2020 yılından itibaren de faaliyetlerine ‘Uluslararası Yayınevi’ statüsünde devam eden E-Kitap Projesi / Yayıncılık, kuruluşundan bu yana 2021 yılı Aralık ayına kadar geçen sürede bünyesinde bulunan alt markaları ile birlikte toplam 1000`in üzerinde yerli ve yabancı kitap yayımlamış ve bu kitapların an az 20 adeti yurtdışında bulunan kütüphanelerde kataloglanmıştır. Türkçe dili dışında yayınlanmış 500’den fazla yayını bulunan E-Kitap Projesi & Cheapest Books, 17 Ocak 2020 tarihinde 31011 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan değişikliklerle birlikte Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'ne göre Tanınmış Uluslararası Yayınevi niteliğine haizdir.

Gerek içerik gerek ise basım kalitesi bakımından gösterdiği özen ile yayın sektöründe, gerek ekitaplar ve gerek basılı kitaplarla yakaladığı kalite çizgisi ile kendine haklı bir yer edinmeyi misyon olarak benimseyen E-Kitap Projesi / Yayıncılık, sahip olduğu deneyimi farklı tür ve alanlardaki eserlere de yansıtarak Türk yayıncılığına renk ve dinamizm katmaktadır ve turk yayinciligini ve yazarlarini uluslararasi boyuta tasimaktadir. Ayrıca yayınladığı yaklaşık 1000`e yakın yabancı dildeki klasiklerle hem Amerika ve hem de Avrupa kıtasından, dünyanın diğer ülkelerine kadar basılı ve ekitaplarını 2013`de site altyapısı kurulan ***Cheapest Books markasıyla ulaştırmaktadır. 2015 yılından bu yana yayın hayatına *E-Kitap Projesi, **E-Kitap Yayıncılık ve ***Cheapest Books ile birlikte – 3 – alt marka ile devam etmektedir.

Aşağıda verilen listelerde yer alan alt markalar tarafından yayınlanmış kitapların listesi bulunmaktadır. benimseyen E-Kitap Projesi / Yayıncılık Uluslararası Kütüphaneler ve Taranan Kitaplar Listesi’nde YÖK’ün belirlediği dünyanın önde gelen üniversite ve kamu kütüphanelerinde kataloglanan kitaplarımızın listesi sıralanmıştır. E-Kitap Projesi / Yayıncılık Yabancı Yayın Listesi’nde Türkçe dili dışında yabancı bir dilde yayınlanan kitaplarımızın listesi verilmektedir.

E-Kitap Projesi / Yayıncılık, aynı zamanda kuruluşundan bu yana Hiperkitap, Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi ve elektronik kitap / içerik sağlayıcısı (Hiperkitap) (Hiperlink Eğitim İletişim Ltd. Şti.)  aracılığıyla yerli ve yabancı çoğu üniversitelerin, kolejlerin, kütüphanelerin, belediye bilgi evlerinin diğer kamu ve özel kuruluşların online kütüphanelerinde LC ve Dewey kataloglama sistemine göre eserleri yer almaktadır ve buradaki okur ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet de vermektedir. Bu doğrultuda yayınevleri, dağıtımcılar, enstitüler, milli kütüphane ve dernekler ile yapmış olduğu iş ortaklıklarıyla mevcut kütüphanelerin geliştirilmesi ya da yeni kütüphanelerin kurulumu çalışmalarında müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedeflemiştir. Ayrıca yine bazı yabancı okul lise ve üniversite düzeyindeki kurum kütüphanelerine uluslararası içerik sağlayan E-Kitap Projesi / Yayıncılık; Overdrive, Odilo, Baker & Taylor, Gardners, Bookmate, Kobo, Scribd, Libri, Follett School Solutions, Bibliothecha LLC, Bolinda, Midwest gibi vb. Uluslararası şirketler aracılığıyla kataloğunu dağıtarak buralarda yer almasını sağlamaktadır.

E-Kitap Projesi / Yayıncılık, ÜAK kriterlerine göre ulusal ve uluslararası yayınevi statüsünde düzenli yayın yapmakta olup, yayınları Ulusal ve Uluslararası (Stanford University Library, Yale University Library, Library of Congress, Princeton University Library, Culombia University Libraries, Harvard Library, Explore the British Library, vb.) kütüphanelerde kataloglanmaktadır. Yayınevimiz tarafından çıkarılan kitaplar ulusal ve uluslararası bilinen üniversite ve devlet kütüphanelerinin kataloglarında yer almaktadır. www.worldcat.org web sitesinde "eKitap Projesi" anahtar kelimesi ile tarama yapılması halinde kitaplarımızın hangi kütüphanelerde mevcut oldukları görülecektir.

 

İNDİRİLECEK GEREKLİ YASAL DOKÜMAN LİNKLERİ: 

Uluslararası Yayınevi Statüsü Beyanı (PDF)

E-Kitap Projesi / Yayıncılık Uluslararası Kütüphaneler ve Taranan Kitaplar Listesi (PDF)

E-Kitap Projesi / Yayıncılık Yayın Listesi (Site Üzerinde ) (Yerli+Yabancı)

E-Kitap Projesi / Yayıncılık Ulusal / Uluslararası Tüm Yayınlar (2006-2023) (EXCELL)

 

*     https://www.ekitaprojesi.com

**   https://www.ekitapyayincilik.com

***  https://www.cheapestboooks.com