Mehmet Cemil Acar

1998-2006 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde Yap-İşlet-Devret Modeli Projelerinde Proje Koordinatörü ve Kontrolörü olarak çalıştı. SHGM'ye Havalimanları Dairesi Başkanı olarak atandı ve 2006-2011 yılları arasında görev yaptı. Ardından Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 

2016-2018 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Araştırma Merkezinde Daire Başkanı olarak çalıştı. 2019-2020 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne İşletme Dairesi Başkanı olarak atanmış olup, halen Genel Müdür Danışmanı olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora yapmaktadır. Havalimanları hakkında yayınlanmış 3 (üç) kitabı bulunmaktadır.

cemilacar@hotmail.com