Faik Salgar

1982 yılında Marmara Üniversitesi işletme bölümünü bitirdikten sonra sonra Almanya’nın Bonn şehrinde yerleşti. Salgar, seminerleriyle, yayınlarıyla, eğitim programlarıyla ve sosyal çalışmalarıyla yüzden fazla derneğin üyesi olduğu „Verband für İnterkulturelle Arbeit“ isimli çatı kuruluşu yanısıra daha birçok dernekte idari görevlerde bulunmuş, Almanya ve Avrupa Birliği programları çerçevesinde çok sayıda sosyal projelerde aktif rol almış veya bizzat hayata geçirmiştir.

Bu imkanlar dahilinde perde arkasındaki Alman yaşantısını gözlemleyebilmiş ve günümüz Alman toplumunu anlamak için gereken en önemli anahtar kelimelerden birinin „serbest piyasa ekonomisi“ olduğu sonucuna varmıştır. Elinizdeki bu kitapta piyasa ekonomisi’nin yıprattığı Alman toplumu, aynı çizgide ilerleyen Türk toplumuna “negatif örnek” olarak gösterilmekte ve bu örneklerle piyasa ekonomisi kaynaklı sosyal sorunlar somutlaştırılmaktadır.