Dr. Ferhat Taze

Dr. Ferhat TAZE, 1981 Kocaeli-Gölcük doğumludur. 2004 yılında İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde lisans, 2008 yılında İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Bölümü Çevre ve Orman Hukuku Programında yüksek lisans, 2022 yılında da İ.Ü.C. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çevre ve Orman Hukuku Programında doktora eğitimini tamamlamıştır. Türkiye’de Korunan Alanların Hukuksal Statüsü üzerine yüksek lisans tezi ve Türkiye’de Nehir Havza Yönetim Planlarının Plan Hiyerarşisindeki Yeri ve Havza Yönetiminde Halkın Katılımının Hukuki Analizi’ne ilişkin doktora tezi bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren çalıştığı TEMA Vakfı’ndaki görevine 2017 yılı itibariyle Orman ve Kısal Kalkınma Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Doğa Koruma, Ormancılık, Kırsal Kalkınma ve Havza Yönetimi konularında çalışmalar yürütmektedir.

Dr. Ferhat TAZE, su yönetimi konusunda 2014-2015 yılında SYGM tarafından yürütülen AB Su Çerçeve Direktifinin Uygulanması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Teknik Destek Projesi’ne katılım sağlayan ve eğitici sertifikası alan tek STK temsilcisi olup, 2015 yılından itibaren su konusunda STK gönüllü ve temsilcilerine çok sayıda havza yönetimi ve havza yönetiminde STK’ların rolüne ilişkin eğitimler vermiştir. 2019-2020 yıllarında TEMA Vakfı tarafından AB Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme Hibe Programı V kapsamında yürütülen halkın ve sivil toplum kuruluşlarının havza yönetimi konusunda kapasitesini geliştirmek üzere hayata geçirilen “Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi”nin yazımı ve uygulamasında proje uzmanı olarak görev almıştır. 2022 yılı itibariyle Marmara Havza Yönetim Heyeti, Su Şuralarında Havza Yönetimi Çalışma Grubu ve Kalkınma Planı Hazırlıkları kapsamında oluşturulan Su Yönetimi Özel İhtisas Komisyonlarında STK temsilcisi olarak üyelikleri devam etmektedir.