Doç. Dr. Recep Gün

1965 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı ilçede tamamladı. 1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Trabzon-Of Eskipazar Ortaokulu’nda iki yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı.

1991 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevliliğine atandı. 1993 yılında “Amasya ve Çevresindeki Mimari Eserlerde Yazı Kullanımı” adlı yüksek lisans çalışmasını, 1999 yılında da “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazı Kullanımı” konulu doktora tezini tamamladı. 2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’na Yard. Doçent; 2014 yılında Doçent olarak atandı. Halen aynı anabilim dalında görevine devam etmektedir.