Yeni İşimiz Dış Ticaret

19.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNEMLİ NOT: 

Dış Ticaret faaliyetlerine başlamak veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen girişimciler ve firmalar için en önemli kaynak kitap (Güncellenmiş 12. Baskı

ÖNSÖZ

  Ticaret sosyo-ekonomik bir olgu. İnsanlar, ilk çağlardan beri ticaret yapıyorlar. Ticaret, çok genel olarak, “malın veya hizmetin, para, mal veya bir başka hizmet karşılığında el değiştirmesi” olarak tanımlanmakta. Bu el değiştirme işlemi, eğer uluslararası yapılıyorsa ismi de doğal olarak “uluslararası ticaret” veya “dış ticaret” olmakta..

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Dış ticareti, ticaretten ayıran özellikler pek de fazla değil. Sosyolojik açıdan ele aldığımızda, ortak amaç, insanın (müşterinin) ihtiyaçlarının karşılanması ve bu amaca ulaşırken ihtiyacı karşılayan satıcının (üretici veya tacir) o işten fayda sağlamasıdır. Bu faydayı sağlarken de genel kural, elbette, ucuza alıp pahalıya satmak. Teknik olarak ele aldığımızda ise, dış ticareti ticaretten ayıran iki farklı özellik ortaya çıkmakta. Aslında bu özellikler dış ticarette olan ancak yurt içi ticarette yer almayan iki işlem, gümrük ve kambiyo uygulamalarıdır. Bu uygulamalar, ilgili mevzuatlar ile belirlenmiş ve ufak tefek farklılıklar dışında hemen hemen aynı mantık ve uygulama esasları ile bütün ülkelerin dış ticaret mevzuatlarında yer almakta.

  Bir düşünelim, ülkelerin hazinelerine giden kazanç kalemleri nelerdir? En başta elbette herkesin aklına gelecek olan vergi. Ancak vergi acaba gerçekten o ülkenin bir kazancı mıdır? Bir ülkenin gerçek kazancı, o ülkenin elde edeceği döviz gelirleridir. Yani turizm ve ihracat gelirleri. Ülkelerin tarımsal ve sanayi üretimlerinin artması, ürün kalitesinin yükselmesi ülkenin ekonomik olarak güçlenmesi için yeterli değildir. Üretim sonucu elde edilen ürünlerin yurt dışına pazarlanması ve satılması şarttır. Bu pazarlama ve satış işini yapacak olanlar da yetişmiş dış ticaretçilerdir.

  Bir ülke, mühendise, doktora, öğretmene, askere ne kadar ihtiyaç duyuyorsa, dış ticareti bilen insanlara da o derece ihtiyaç duyar.

Ülkemizin 2002 yılı sonundan itibaren ivmeli bir şekilde artan dış ticaret hacmi, bu alandaki eleman açığının gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisini benimsediği 1980 sonrasında, geçen yaklaşık 35 yıla rağmen bu alanda yetişmiş eleman sayısı, ihtiyaçların çok çok gerisinde kalmıştır. Bunun en önemli sebebi eğitim eksikliğidir.

  Bu nedenle seminerlerim dışında, konunun mümkün olduğunca geniş kitlelere yayılabilmesi ve uygulamaya yönelik pratik bilgilerin bu kitlelere mevzuat dilinden uzak, yalın ve basit bir anlatım ile aktarılabilmesi için YENİ İŞİM DIŞ TİCARET adlı kitap tarafımdan kaleme alınmış ve ilk baskısı 1999 yılında piyasaya çıkmıştır.

  Kitabın hazırlanmasındaki esas amaç, sizlerin, dış ticaret yaparken ihtiyaç duyacağınız pratik bilgilere sahip olmanızın, hatta bu kitabı takip ederek ihracat, ithalat, transit ticaret yapabiliyor hale gelebilmenizin sağlanmasıdır.

 Elinizdeki 12. Baskı kitabın sayfa sayısının fazlalığı ve kitap basım maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak e-kitap olarak hazırlanmıştır. E-kitap EPUB ve PDF formatında satın alınabilir. Kitapta konular, dış ticaret faaliyetlerine yeni başlayacak bir firmanın ihtiyaç duyacağı sıra ile anlatılmıştır. Uygulamalara ağırlık verilen bir kitap olduğu için, mümkün olduğunca mevzuata “kısa kısa” alıntılarla değinilmiş, gerekli görülen yerlerde ilgili mevzuata referans verilmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

1. BÖLÜM: DIŞ TİCARET NEDİR?

2. BÖLÜM: HAZIRLIK AŞAMASI

3. BÖLÜM: İHRACAT

4. BÖLÜM: İHRACATTA PAZAR ARAŞTIRMASI VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

5. BÖLÜM: ÜLKELER BAZINDA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

6. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE ALTERNATİF TİCARET YÖNTEMLERİ

7. BÖLÜM: TESLİM ŞEKİLLERİ

8. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE TEKLİF FİYATI VE MALİYET HESAPLAMA

9. BÖLÜM: ÖDEME ŞEKİLLERİ

10. BÖLÜM: İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ İŞLEMLERİ

11. BÖLÜM: GÜMRÜK UYGULAMALARI

12. BÖLÜM: PAKETLEME, NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ

13. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE ALTERNATİF PARA KAZANMA YOLLARI

14. BÖLÜM: İTHALAT

15. BÖLÜM: VESAİK

16. BÖLÜM: ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TİCARET HUKUKU

17.BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)

18. BÖLÜM: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ, DIŞ TİCARET DESTEKLERİ VE EXIMBANK

19. BÖLÜM: SERBEST BÖLGELER

20. BÖLÜM: DIŞ TİCARET ÇALIŞMALARI İÇİN WEB SİTELERİ

21. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TERİMLER

Benzer Ürünler