Yaratılış Gerçekliği-II

49.00 TL 99.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

CİLT-II: EVREN VE CANLILARIN YARATILIŞI

YARATILIŞI İSBAT EDEN EN BÜYÜK BİYOKİMYA ATLASI! 

 

Yaratılış konusunu SORU-CEVAP şeklinde ele aldığımız bu ikinci cildimizde, meselelerin ilmi boyutuna ve derinliğine göre bazı meselelere kısa cevap şeklinde açıklama getirilirken, bazı önemli meseleler uzunca gitmiştir. Bununla beraber, her konunun teferruatına yeterince inilip, meselenin imani boyutuna bakan tahkiki kısmı aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Bununla birlikte, herkes her meselenin cevabını tam anlamasa da, hissesiz de kalmaz. Yaratılış konusunu ele aldığımız ve sık sık sorulmakla beraber genellikle Felsefeden kaynaklanan bazı kafa karıştırıcı unsurların ve konunun inkarına götüren bazı meselelerin güncel olarak yorumlanmasına çalışılmış, nakli ilimlerin kaynağı olan Kur’an ve Hadis kaynaklı açıklamalarla beraber modern akli ilimlere (Fizik, Kimya, Biyoloji, Organik Kimya, Botanik gibi vs.) dayanan delillerinin araştırmaya dayalı tahkiki kısımlarının verilmeye çalışıldığı bu biyoloji eserimizde, her konuyu genel olarak DÖRT bölüm halinde ele alıp;

  1. Önce Kur’an ayetleri ışığında yaratış konusunda sıkça gündeme gelen ve evrim teorisi ile benzeri yaratılış karşıtı görüşleri sık sık çatıştıran önemli konu başlıklarını genellikle felsefeden kaynaklanan önemli meselelere soru-cevap şeklindeki açıklamalarla “Felsefeden Kaynaklanan Yaratılış Meseleleri” kısmında izah ve isbat getirmeye çalışacağız.
  2. Daha sonra, yaratılışı meydana getiren yapılanmaların temellerini teşkil eden moleküler yapıları Organik Kimya biliminden yararlanarak açıklamaya ve canlı bir organizmanın hangi maddelerden teşekkül ettiğini ve nasıl meydana geldiğini basitten karmaşığa doğru detaylı bir şekilde “Canlılığın Yapıtaşı Hücre ve Organik Kimya” kısmında inceleyeceğiz.
  3. Daha sonra ise, Yaratılışın sürekli ve dinamik olarak yinelenmesiyle meydana gelen doku ve organ topluluklarının sistemli bir şekilde nasıl meydana geldiğini, bunların vücutta hangi fonksiyonları yerine getirdiğini “Canlılığı oluşturan Organel ve Sistemler” kısmında inceleyeceğiz. Bu bölüm, eserimizin en geniş kısmını ve esas içeriğini oluşturmaktadır. Eğer iki ciltten oluşan eserimiz, tek bir bölümden ibaret olsaydı, sadece bu bölüm yeterli olabilirdi. Bu yüzden, eserlerimizi sırasıyla takip eden okuyucu, yaratılışın mantığını ve ne kadar mu’cizevi bir olaylar zincirinden meydana geldiğini anlamak için bu bölümü dikkatlice irdelemelidir.
  4. En sonda ise, kainattaki Yaratılış delilleri karşısında, akli ilimleri kullanarak tahkiki imana ulaşan bazı batılı bilimadamlarının görüşlerine “İman Eden Bilimadamlarının Yaratılışla İlgili Görüşleri” kısmında yer vererek, iki ciltten oluşan çalışmamızı noktalayacağız..

Yaratılış konusunu en basitten, yani günlük yaşamda sık sık karşılaştığımız felsefi meselelere dayanan sorular ve bunlara ilişkin cevaplardan başlayarak; hücre biyolojisi, canlılığı oluşturan kompleks biyolojik mekanizmalara ve bunlara ilişkin karmaşık meselelere doğru kademeli bir şekilde ilerleyerek; meseleleri, herkesin kendi seviyesine göre anlayacağı bir tarzda inceledik. Buradaki ana hedef ise, konuya çok vakıf olmayan ve biyolojik meselelerde başlangıç aşamasında olanlara genel bir fikir vermenin yanında; ilerleyen bölümlerde konunun uzmanı olanlar için de, detaylı bir bilgi içeriğinin verilmesidir. Bu Amaçla konu aralarında modern biyolojinin geldiği son noktalardaki araştırma sonuçlarını içeren çok ileri ilmi biyokimya yaratılış delillerinin verildiği 11 adet Appendix (ileri ek bilgi) bölümleri de kitaba eklenmiştir.

 

İçindekiler

YAZAR HAKKINDA (About the Author)

ÖNSÖZ

VIII. BÖLÜM

FELSEFEDEN KAYNAKLANAN YARATILIŞ MESELELERİ

GİRİŞ

ESERİN METODOLOJİSİ

FELSEFEDEN KAYNAKLANAN YARATILIŞ MESELELERİ

SORU VE CEVAPLARLA YARATILIŞ

KUR’ÂN’A GÖRE YARATILIŞ

KAİNATIN YARATILIŞI NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİR?

IX. BÖLÜM

CANLILIĞIN YAPITAŞI HÜCRE VE ORGANİK KİMYA

GİRİŞ

1- ORGANİK ELEMENTLER VE MOLEKÜLLER

2- ORGANİK KİMYANIN YAPI TEORİSİ

3- CANLILIĞI OLUŞTURAN TEMEL ORGANİK BİLEŞİKLER

APPENDIX-I {İLERİ EK BİLGİ}

APPENDIX-II {İLERİ EK BİLGİ}

APPENDIX-III {İLERİ EK BİLGİ}

APPENDIX-IV {İLERİ EK BİLGİ}

X. BÖLÜM

CANLILIĞI OLUŞTURAN ORGANEL VE SİSTEMLER

GİRİŞ

1- HÜCRE İÇERİSİNDE YER ALAN VE CANLILIĞI MEYDANA GETİREN BİYOKİMYASAL ORGANELLER

2- HÜCRE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN VE CANLILIĞI MEYDANA GETİREN BİYOKİMYASAL MEKANİZMALAR

APPENDIX-V {İLERİ EK BİLGİ}

APPENDIX-VI {İLERİ EK BİLGİ}

APPENDIX-VII {İLERİ EK BİLGİ}

APPENDIX-VIII {İLERİ EK BİLGİ}

APPENDIX-IX {İLERİ EK BİLGİ}

3- HÜCRE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN VE CANLILIĞI MEYDANA GETİREN BİYOKİMYASAL METABOLİZMALAR

APPENDIX-X {İLERİ EK BİLGİ}

APPENDIX-XI {İLERİ EK BİLGİ}

XI. BÖLÜM

İMAN EDEN BİLİMADAMLARININ YARATILIŞLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

GİRİŞ

BATI DÜNYASININ GÖZÜYLE MODERN BİLİM VE BİYOLOJİ:

KURAN'IN YARATILIŞLA İLGİLİ DİĞER BİLİMSEL MUCİZELERİ

İMAN EDEN BİLİM ADAMLARI

SONUÇ

BİYOLOJİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

KAYNAKLAR

Benzer Ürünler