Veritabanı: "Felsefesi, Tasarımı ve Yönetimi"

9.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

MS-Access ve SQL Server Projeleri

“Bilişim Teknolojileri” konusunda yazdığım üç kitaptan sonra asıl uzmanlık alanım olan veritabanları konusunda uzun yıllar önce yazmaya başlayıp bitiremediğim daha doğrusu basılmayan bu kitabı güncelleyerek yeniden yazmaya karar vermek benim açımdan yeni bir heyecan oldu.

"1980’lerde COBOL ile başlayan ve 1990’da dBase ve Informix’le devam eden veritabanı tecrübelerim, 1995 sonrası MS-Access ve SQL Server yardımıyla geliştirdiğim 100’e yakın veritabanı uygulama programlarıyla devam etti."     

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

1996’da Dallas’ta MCI Systemhouse’da FrontPage ve Access 95’le veritabanına dayalı Intranet web siteleri geliştiren ilk kişilerden birisi ben oldum. 1999’da Movo Mediya’da ilk çöpçatan web sitesi www.dating.com'un arkasındaki SQL Server veritabanlarını tasarlayan ve yöneten kişi de bendim.

2000 yılında Aris Genesis Intermedia Inc’de web tabanlı muhasebe programının arkasındaki SQL Server veritabanı tasarımcılarından biriside bendim. Büyük alışveriş merkezlerinde görülen Kiosk’ların SQL Server tabanlı ilk uygulamasını Los Angeles’de kuran Genesis Intermedia Inc’deki tasarımları yapan kişilerden birisi de bendim. 2001’de Los Angeles’de SQL Server ve ASP 3.0’la Citibank’ta kredi kartlarıyla ilgili projenin mimarlarından biriside bendim. Kısacası Veritabanlarının Web’de kullanılmasında ilk çalışan ve tasarlayanlardan birisi olduğumu söylemeliyim.

1995-2000 yılları arasında yaşanan ve dot com bom olarak bilinen metaforun içinde bir fiil çalışan ve yaratıcılarından birisiydim.

Veritabanlarının Internet’e bağlanması için geliştirilen ilk projelerinde uzun yıllar Kalifornya, New York ve Colorado firmalarında çalıştım ve danışmanlık yaptım. Bu tecrübelerim sırasında öğrendiğim en önemli şey; tek bir konuda uzman olmak gerektiğidir. Ben Ms-Access ve SQL Server veritabanları tasarımında uzmanlaştım. Birçok teklif olmasına rağmen Oracle, DB2, Aproach, File Maker gibi veritabanları tasarımlarıyla ilgilenmedim çünkü her biri ayrı bir uzmanlık isteyen veritabanı yazılımlarıdır. Bu açıdan özellikle Bilişim sektöründe çalışanlara verebileceğim en önemli tavsiye tek bir konuda hatta tek bir programda uzmanlaşmalarıdır.

Kitapta Veritabanları tasarımını Access ve SQL Server projeleri üzerinden anlatmaya çalıştım. University of Phoenix’de verdiğim Veritabanları ve Veri Ambarları ders notlarım bu kitabın omurgasını oluşturmaktadır.

Veritabanlarıyla ilgili kavramları, felsefesini, tasarımını ve birazda yönetimini detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umut ediyorum ki yeni Veritabanı tasarımcıları ve yöneticilerine burada paylaştığım enformasyon faydalı olur.

30 yıllık Bilişim Teknolojileri ve özellikle veritabanı alanındaki tecrübelerimin birçoğunu bu kitapta okuyucularla paylaşmaya çalıştım.

Daha önceki kitaplarımda da vurguladığım gibi bu kitapta da ilkokul öğretmenim Sayın Şerare Özyağcı hanımdan, en son Doktora tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Len Rogers’a kadar yüzlerce kişinin emeğinin olduğu unutulmamalıdır. 1984’ten beri Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere de çalıştığım veya danışmanlığını yaptığım onlarca firma ve müşterilerimin katkılarını unutabilir miyim? Diğer kitaplarda olduğu gibi bu kitabın yazılmasında bana katlanan eşim Meliha Çoruh’a ve oğlum Buğra’ya da en baştan teşekkür etmeliyim. Burada isim isim teşekkür edemediğim ancak bu kitabın yazılmasında katkıları olan daha yüzlerce kişi var, hepsine en içten dileklerimle teşekkür ediyorum.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap 30 yıldır Bilişim Teknolojileri alanında yaptığım öğretim, çalışma ve tecrübelerin veritabanları alanında kayıt altına alınmış bir özetidir. Tabii ki kitabın hataları ve eksikleri vardır ve bunlar tamamen bana aittir.

Kitapta Veritabanları denince akla gelebilecek birçok konuya değinmeye çalıştım. Kitapta teori ile uygulamayı birlikte harmanlamaya çalıştım. Bu yüzden bu kitabın bir elkitabı veya kaynak kitap olarak düşünülmesinde fayda vardır.

 Mustafa Çoruh

Kdz. Ereğli, Mart 2017

 

İçindekiler:

Önsöz

   Bölüm I: Veritabanına (VT) Giriş

1.1. Veritabanı Kavram ve Terimleri

1.2. Veri, Enformasyon ve Bilgi

1.3. Sayısallaştırma ve Verileştirme Nedir?

1.4. Bilgi Yönetimi (BY)

1.5. Veritabanlarının Çıkış Sebebi

1.6. Veritabanı Sistemi (VTS)

1.7. Veritabanı (VT) Nedir?

1.8. Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) Yazılımları

1.9. Veritabanı Türleri ve Tarihçesi

1.10. Veritabanı Depolama ve Dosyalama Mekanizmaları

1.11. Veritabanı Sistemi Bilişim Altyapı Mimarisi

1.12. Veritabanı ve Bulut Bilişim

1.13. Veritabanı Bağlantı Teknolojileri

1.14. VTYS Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar

1.15. Veritabanı Bilgisayarlarının Özellikleri

   Bölüm II: Veritabanı Türleri

2.1. İlişkisel Veritabanları (İVT)

2.2. Nesne Tabanlı Veritabanları

2.3. XML Veritabanları

2.4. Veri Ambarı (VA) Sistemleri

2.5. Veri Madenciliği (VM)

2.6. Büyük Veri (BV)

2.7. NoSQL Veritabanları

   Bölüm III: Yapısal Sorgulama Dili (SQL)

3.1. SQL'in Temel Özellikleri

3.2. SQL Veri Yapısı Tanımlama Dili (VYTD)

3.3. SQL Veri İşleme Dili (VİD)

3.4. SQL Veri Sorgulama Dili (VSD)

3.5. SQL Veri Hareket Dili  (VHD)

3.6. SQL Veri Kontrol Dili (VKD)

3.7. SQL Veri Yönetim Dili (VYD)

3.8. SQL’de Hareket (Transaction) Yönetimi

3.9. SQL Optimizasyonu

   Bölüm IV: Veritabanı Tasarımı

4.1. Veritabanı Tasarım Süreci

4.2. Gereksinim Analizi

4.3. Varlık-İlişki Diyagramı (VİD)

4.4. Normalizasyon ve Denormalizasyon

4.5. Kavramsal Tasarım

4.6. Mantıksal Tasarım

4.7. Fiziksel Tasarım

4.8. Veritabanı Tasarım Kalitesi

   Bölüm V: Veritabanı Yönetimi ve Güvenlik

5.1. Veritabanı Yöneticisinin (VTY) Bilişim Ekibindeki Yeri

5.2. Veritabanı Yöneticisi Görevleri

5.3. Veritabanı Güvenliği

5.4. Veritabanı Korunma Türleri

5.5. VTS’de Oluşan Hatalar ve Kurtarma Mekanizmaları

   Bölüm VI: MS SQL Server VTYS

6.1. SQL Server Veritabanı Özellikleri

6.2. SQL Server’da Veritabanı (Database) Oluşturma

6.3. SQL Server’da Tablo (Table) Oluşturma

6.4. SQL Server’da Dizin (Index) Oluşturma

6.5. SQL Server’da Sınırlama (Constraint), Varsayılan Değer (Default) ve Kural (Rule) Oluşturma

6.6. SQL Server’da Tetikleyici (Trigger) Oluşturma

6.7. SQL Server’da Görüntü (View) Oluşturma

6.8. SQL Server’da Yordam (Stored Procedure) Oluşturma

6.9. SQL Server’da Fonksiyon (Function) Oluşturma

6.10. T-SQL Tek ve Çok Satır Fonksiyonları

6.11. T-SQL İlişkisel Cebir Fonksiyonları

6.12. T-SQL VT Yönetici Komutları

6.13. T-SQL İle Program Geliştirme

6.14. T-SQL İle XML Kullanımı

6.15. SQL Server’da Performans Optimizasyonu

   Bölüm VII: MS Access Veritabanı Projesi

7.1. Access Veritabanı Özellikleri

7.2. Access’te Tablolar

7.3. Access’te Sorgular

7.4. Access’te Formlar

7.5. Access’te Raporlar

7.6. Access’te Makro ve Modüller

   Bölüm VIII: Veritabanı Felsefesi ve Öneriler

  Sonsöz

  KISALTMALAR

  KAYNAKÇA

Benzer Ürünler