Tampere Sistemde ve Arel-Ezgi Sisteminde Aralıklar

6.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

MÜZİK TEORİSİ SERİSİ-II

Müzik Teorisi Serisi “müzikte ölçüler”, “aralıklar”, “diziler-modlar-makamlar-çeşniler” ve “akorların” dinleme örnekleri ve notalarıyla tanıtıldığı 4 kitaptan oluşmaktadır. Bu seride yer alan kitapların en temel ortak özelliği bu kitapların müzik teorisi konularının sistemli olarak ve dinleme örnekleriyle işlendiği bir katalog çalışması olma özelliğidir.

Kitapların tam isimleri şöyledir :

 • Müzik Teorisi Serisi I - Dinleme Örnekleriyle Müzikte Ölçüler
 • Müzik Teorisi Serisi II - Dinleme Örnekleriyle Tampere Sistemde ve Arel-Ezgi Sisteminde Aralıklar  
 • Müzik Teorisi Serisi III - Dinleme Örnekleriyle Diziler, Modlar, Makam Dizileri
 • Müzik Teorisi Serisi IV - Dinleme Örnekleriyle Akorlar ve Dörtlü Armoni Akorları 
  Online-Özeti-Oku

  Basılı-olarak-satın-al

  D-&-R-Logo İdefix-Logo

   

  ÖNSÖZ

  “Dinleme Örnekleriyle Tampere Sistemde ve Arel-Ezgi Sisteminde Aralıklar” adlı bu çalışma, müziğin temel yapılarını özlü olarak tanıtmayı amaçladığımız serinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu seri; “müzikte ölçüler”, “aralıklar”, “diziler-modlar-makamlar-çeşniler” ve “akorların” dinleme örnekleri ve notalarıyla tanıtıldığı 4 kitaptan oluşmaktadır.

  Bu çalışmada müzikte aralık kavramı, aralıkların adlandırılması ve özellikleri ile ilgili bilgiler her iki müzik sisteminde (Tampere ve Arel-Ezgi Sistemi) olabildiğince özlü bir biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca kitabın ekindeki ses CD’sinde iki sistemde aralıkların dinleme örnekleri ve bunların notaları okuyucuyla paylaşılmıştır. Böylece okuyucuların, aralıkları iki müzik sisteminde karşılaştırmalı olarak inceleyebilmeleri hedeflenmiştir. 

  İÇİNDEKİLER

  • GİRİŞ
  • Tampere Sistemde Aralıklar
  • Kısaltmalar, İşaretler ve Semboller
  • Müzikte Aralık Tanımı
  • Perde Mesafesi Ölçü Birimi Olarak Tam ve Yarım Adımlar
  • Diyatonik ve Kromatik Aralıklar
  • Aralıkların Adlandırılması
   • a- Aralıkların Derecelere Göre Adlandırılması
   • b- Aralıkların Perde Mesafelerine Göre Adlandırılması
    • “Tam” Aralıklar
    • “Büyük” ve “Küçük” Aralıklar
    • “Artık” ve “Eksik” Aralıklar
    • Anarmonik Aralıklar
  • Basit ve Birleşik Aralıklar
  • Aralıklarda Çevrim
  • Uyuşumlu ve Uyuşumsuz Aralıklar
  • Aralıklarda Durağanlık ve Çözümsellik
  • CD İçeriği
  • Tampere Sistemde Dinleme Örneklerinin
  • Notaları
  • Arel-Ezgi Sisteminde Aralıklar
   • Arel-Ezgi Sisteminde Perdelerin Adlandırılması ve Notasyonu
  • İKİLİ ARALIKLAR
   • Koma veya Fazla Aralığı
   • Eksik Bakiye Aralığı
   • Bakiye Aralığı
   • Küçük Mücenneb Aralığı
   • Büyük Mücenneb Aralığı
   • Tanînî Aralığı
   • Artık İkili Aralığı
  • ÜÇLÜ ARALIKLAR
   • En Küçük Üçlü Aralığı
   • Küçük Üçlü (Artık İkili) Aralığı
   • Orta Üçlü Aralığı
   • Büyük Üçlü Aralığı
   • En Büyük Üçlü Aralığı
  • DÖRTLÜ ARALIKLAR
   • Eksik Dörtlü Aralığı
   • Tam Dörtlü Aralığı
   • Artık Dörtlü Aralığı
  • BEŞLİ ARALIKLAR
   • Küçük Beşli Aralığı
   • Eksik Beşli Aralığı
   • Büyük Eksik Beşli Aralığı
   • Tam Beşli Aralığı
  • ALTILI ARALIKLAR
   • Küçük Altılı Aralığı
   • Orta Altılı Aralığı
   • Altılı Aralığı
   • Büyük Altılı Aralığı
  • YEDİLİ ARALIKLAR
   • Küçük Yedili Aralığı
   • Orta Yedili Aralığı
   • Yedili Aralığı
   • Büyük Yedili Aralığı
  • SEKİZLİ ARALIKLAR
   • Eksik Sekizli Aralığı
   • Tam Sekizli Aralığı
  • Arel-Ezgi Sisteminde Aralıkların Çevrimi
  • Akort Sistemleri
  • CD İçeriği
  • Arel-Ezgi Sisteminde Aralık Dinleme Örneklerinin
  • Notaları
  • BİBLİYOGRAFYA

  Benzer Ürünler