Sonsuzluğun Sonsuzluğu [114 Kod]

49.00 TL 99.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

“Ey Hakikati arayan Dost! Tüm bu yazılar, burada ele aldığımız sırlı İslam yazıları, bu yıl yazılacak yeni eserimiz "SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU" [114 KOD]’da şunları bulacaksın..:

Kısa yazılan, ama anlamları ve tefekkürsel boyutu çok derin olan, bu yöndeki ilmi meseleleri hen DÜNYASAL ve hem de AHİRETSEL boyutlarıyla; metodolojik olarak sırasıyla birbirini takip eden ilmi isbat, delil ve bürhan yöntemleriyle konunun MATEMATİKSEL, FİZİKSEL, FELSEFİ VE SOSYOLOJİK boyutlarıyla “SONSUZLUK” kavramını birlikte ele alan, FELSEFE ve SOSYOLOJİ LİSANIYLA kaleme alınan 114 YAZIDAN ibaret olacaktır.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

İslamın derin tefekkür içeren duygusal boyutunu, gerek Kur’an kıssalarından, gerek insanın günlük hayatından örnekler vererek, tefekkür ettireceğiz ve tarihte ilk kez bilinmeyen bir boyuta kapı açarak, aklın ve zihnin derinliklerine işleyerek ve tefekkür ettirerek ortaya, yavaş yavaş su yüzüne çıkacak olan yeni bir anlayış ortaya koyacak ve sonsuzluğa ve ebedi aleme ilişkin zihinlerde yeni bir düşünce filizi inkişaf ettirecektir.

Sırlar ortaya çıkıyor..

"SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU", aynı zamanda yine herkesin kendi içinde de gizli bir süreç olarak ilerleyen ama çoğu zaman farkında olmadığımız veya ben öyle zannederken aslında hakikatte herkesin içinde ayrı ayrı ilerletilen bir süreç mi diye düşündüğümüz konusu ekseninde meseleleri ele alan, ve Kur’an ayetlerindeki “EDEDİYET” (SONSUZLUK) kelimesini açarak, Kur’an’da sonsuzluk meselesi ve psikolojisi üzerinde de düşündürülerek, bu eserde sonsuzun, ne kadar sonsuz olabildiği veya SONLU/SONSUZ AYRIMI’nın Kuran’da nasıl anlatıldığı ele alan, "YENİ BİR YOL & YENİ BİR FELSEFE" olacaktır..”

Vesselam..

İçindekiler

 • Yazar Hakkında
 • GİRİŞ
 • MUKADDİME: AYETLERDEKİ “DÜNYEVİ” VE “UHREVİ” SONSUZLUK AYRIMI
 • CENNET VE CEHENNEMİN EBEDİLİĞİ MESELESİ
 • KONUYLA İLGİLİ İBN-İ RAZİ VE DİĞER İSLAM ALİMLERİNİN GÖRÜŞLERİ
 • [114 KOD]: “SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU”
 • Kod-001: BAŞLANGIÇLAR
 • Kod-002: KAİNATIN Evrensel Kod Tanımlaması
 • Kod-003: DEFINITIONs [Matematiksel / Fiziksel Tanımlamalar-1]
 • Kod-004: DEFINITIONs [Matematiksel / Fiziksel Tanımlamalar-2]
 • Kod-005: DEFINITIONs [Matematiksel / Fiziksel Tanımlamalar-3]
 • Kod-006: DEFINITIONs [Matematiksel / Fiziksel Tanımlamalar-4]
 • MUKADDİME
 • MATEMATİKSEL İSBAT:
 • Kod-007: HİPOTEZ-I
 • MATEMATİKSEL İSBAT:
 • Kod-008: HİPOTEZ-II
 • GEOMETRİK İSBAT:
 • Kod-009: HİPOTEZ-III
 • Kod-010: HİPOTEZ-IV
 • Kod-011: DEFINITIONs [Matematiksel / Fiziksel Tanımlamalar-5]
 • Kod-012: DEFINITIONs [Matematiksel / Fiziksel Tanımlamalar-6]
 • Kod-013: [Felsefi / Sosyolojik Tanımlamalar-1]
 • Kod-014: [Felsefi / Sosyolojik Tanımlamalar-2]
 • Kod-015: SONLU BİR HAYAT SADECE DÜNYA’DA MI VAR?
 • ARA NOTLAR:
 • ENOCH VE DİĞER SONLU ÖTE DÜNYALAR?
 • Kod-016: "HZ. YUSUF’UN BÜYÜK SIRRI NEYDİ?"
 • Kod-017: İnsan neden herşeyi erteliyor, Sırrı Nedir?
 • Kod-018: Müminin cennetteki makamının yüksek olması sırrı
 • Kod-019: İman etmeyen milyonlarca insan olması üzerine
 • Kod-020: Peygamberlere atılan delilik iftirası, Hz. Mehdi’ye de atılacak olması üzerine
 • Kod-021: Gemiye bindin, ama sırtındaki yükü bir türlü bırakmıyorsun!
 • Kod-022: SAMİMİYET ÜZERİNE
 • Kod-022-2: Neden kadın peygamber yok?
 • Kod-023: İslam, Savaş ve Kuran’a göre cihat üzerine
 • Kod-024: Sen de bir gün toprak olacaksın, sonsuzluğa karışacaksın, o kadar!
 • Kod-025: Bu zamanda, Kuran’a göre İslam’da savaş için hiçbir gerekçe yoktur!
 • Kod-026: Bağnazların sanat, estetik, müzik, resim ve heykel nefreti!
 • Kod-027: Kalp sırrına ermek hakkında
 • Kod-028: Yüzlerinde secde izi olmayanlar, öldüklerinde şaşırmasın
 • Kod-029: Hz. Mehdi soru sormaz, tüm sorulara, meselelere cevap verir..
 • Kod-030: Sezai Karakoç ve Mehdi şiiri
 • Kod-031: Akıl, hikmet ve az konuşmak üzerine
 • Kod-032: Ölüm ve Kıyamet yaklaşmış, yaklaşmış, hatta çok yaklaşmıştır!
 • Kod-033: Cenneti kazanmak için, sabrı öğrenmek çok önemlidir
 • Kod-034: Cehennemin yaratılış amacı nedir?
 • Kod-035: Her şey ya hakikaten güzeldir, ya da neticeleri itibarıyla!
 • Mümin Allah’ı anma konusunda gevşek olmamalı
 • Kod-036: Mutsuzluğun Kökeni: mutsuzluğunun kökeninde ne var?
 • Kod-037: Her şeyi ya güzel gör, ya da güler yüzle bak!
 • Kod-038: Peygamberimiz Cebrail ile nasıl görüşüyordu?
 • Kod-039: Dikkat edin, dedikodudan dolayı size azap dokunmasın
 • Kod-040: Alevilik ve Hz. Ali’nin sözleri üzerine
 • Kod-041: İnsanların sözleri seni mahzun etmesin!
 • Kod-042: Neden bu kadar üzgünsün?
 • Kod-043: Hz. Mehdi’nin fark edilememesinin özel nedeni nedir?
 • Kod-044: Masonların gizli sembolleri ile Mehdiyet arasındaki bağlantı nedir?
 • Kod-045: Zohar ve Tevrat’ta Mehdi AS’ın Gelişi
 • Kod-046: Aynı kulvarda hırsla koşan milyonlarca kör insan!
 • Kod-047: Dua’nın önemi hakkında
 • Kod-048: Hayat yalnızca Allah için yaşanınca güzel!
 • Kod-049: Nasıl güçlü bir tevekküle sahip olabilirsin?
 • Kod-050: Hz. Mehdi’nin yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir
 • Kod-051: “Vaktinde namaz kılmadığımda namazım kabul olur mu?”
 • Kod-052: Hz. Peygamber diyor ki: “Ölünün arkasından ağlamayın”
 • Kod-053: Bu dünyanın nesini seveyim?
 • Kod-054: Gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir!
 • Kod-055: Bir insan başka bir insanın günahını yüklenebilir mi?
 • Kod-056: Bir ayet açıklayalım: Bakara Suresi, 131-132
 • Kod-057: Her ne yaparsanız yapın, vicdanınızı kullanarak yapın!
 • Kod-058: İncil’de Ahir zamandaki insanların durumu nasıl anlatılıyor?
 • Kod-059: Tevekkül hakkında, Neden tüm dünya üstümüze geliyor?
 • Kod-060: Sevginin ölçüsü?
 • Kod-061: Biz, bu dünyaya imtihan olmaya mı geldik?
 • Kod-062: Hücredeki Metobolik yollar Allah’ın Sonsuz yaratma gücünü isbatlıyor
 • Kod-063: Hepimiz gerçekten uykuda mıyız, yoksa ölünce mi uyanacağız?
 • Kod-064: İnsanın derisi kendi aleyhine konuşur mu?
 • Kod-065: Dünya’da yaşadığınız şehir, Hakikatte bir Kerbela [Kısa Şiirler]
 • Kod-066: Uyuduğunuzda, yastığa başınızı huzur içinde koyabiliyor musunuz?
 • Kod-067: Bu Dünyada bir imtihan olarak bulunuyoruz
 • Kod-068: TESADÜFLER GERÇEKTE NEDİR? Tasarım mı? Tesadüf mü?
 • Kod-069: KÜÇÜK PRENS’TEN BÜYÜK DERSLER
 • BİRİNCİ DERS: KÜÇÜK PRENS VE TEK KRALA SAHİP GEZEGEN
 • Kod-070: İKİNCİ DERS: KÜÇÜK PRENS VE KENDİNİ BEĞENMİŞ ADAMA SAHİP GEZEGEN
 • Kod-071: ÜÇÜNCÜ DERS: KÜÇÜK PRENS VE GURURLU İŞ ADAMINA SAHİP GEZEGEN
 • Kod-072: DÖRDÜNCÜ DERS: KÜÇÜK PRENS VE TEK LAMBAYA SAHİP ADAMIN BULUNDUĞU GEZEGEN
 • Kod-073: BEŞİNCİ DERS: KÜÇÜK PRENS VE COĞRAFYACI BİLİM ADAMININ BULUNDUĞU GEZEGEN
 • Kod-074: ALTINCI: SON İSTASYON: “DÜNYA”
 • Kod-075: YEDİNCİ VE SON DERS: “DÜNYA” GEZEGENİNDE HAKİKATİN ARAYIŞI
 • Kod-076: İstanbul Boğazı Efsaneleri
 • BİRİNCİ EFSANE: Zülkarneyn AS veyahutta İskender
 • Kod-077: İKİNCİ EFSANE: Yuşa Tepesi’nin Sırrı ve Yuşa AS ile Musa AS’ın Deniz yolculukları
 • Kod-078: ALLAH’IN KONUŞMASI, ASLA SESSİZ OLMAZ
 • Kod-079: ALLAH’TAN GELDİK O’NA GİDİYORUZ
 • Kod-080: İKİ KÜÇÜK MİZAHİ NÜKTEDİR.
 • BİRİNCİSİ: MENZİLLİ SOFİ VE OTOBÜS:
 • İKİNCİSİ: AKKUYU’YA KÜÇÜK BİR GÖNDERMEDİR
 • Kod-081: DÜNYADA YAŞAMIYORSUN, DÜNYADAN GEÇİYORSUN!
 • Kod-082: “KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI” ile “RİSALE-İ NUR” arasındaki birkaç küçük tevafuk ve ASRIN HAKİKATİNE BAKAN BAZI benzerlikler
 • Kod-083: BİZ KİME TABİ OLMALIYIZ?
 • Kod-084: GERÇEK TEBLİĞ METODU NE OLMALI?
 • İSLAMİ TEBLİĞDE KUR’AN METODU
 • Kod-085: "MURAT HARİKALAR DİYARINDA"
 • [“O da bir zamanlar çocuktu serisi- Küçükler için Fantastik bir hikaye-I]
 • Kod-086: MEHDİ AS. NEREDEN GELDİ?
 • Kod-087: KIYAMET GERÇEKLİĞİ’NE BAKAN AYETLERİ BİLDİREN -YEDİ PENCEREDİR
 • BİRİNCİ PENCERE:
 • Kod-088: İKİNCİ  PENCERE:
 • Kod-089: ÜÇÜNCÜ PENCERE:
 • Kod-090: DÖRDÜNCÜ PENCERE:
 • Kod-091: BEŞİNCİ PENCERE:
 • Kod-092: ALTINCI PENCERE:
 • Kod-093: YEDİNCİ PENCERE:
 • Kod-094: HAKİKATİN KÖPEĞİ OLABİLMEK BİLE MARİFETTİR!
 • Kod-095: CAHİL’DEN KAÇAN İSA AS.
 • Kod-096: BİR İNSANIN İÇİNDEN HAKİKAT ÇEKİLİRSE, KİMSE ONA KARŞI ALLAH’A BİR YOL BULAMAZ
 • Kod-097: "Cahilin yanında kitap gibi sessiz ol."
 • Kod-098: Tevzifname ile kendini dinle!
 • Kod-099: ALLAH ADAMI ARIYORUM!
 • Kod-100: ESKİ NAMELERDEN BİR DEM
 • Kod-101: "AŞK'A DAİR"
 • Kod-102: İSA MESİH AS’A ÖVGÜ [Küçük bir ilahidir]
 • Kod-103: ALLAH’IN PLANLARINDA HATA YOKTUR
 • Kod-104: KÜÇÜLÜRSEN BÜYÜR, BÜYÜRSEN KÜÇÜLÜRSÜN
 • Kod-105: HAKİKATE ULAŞMAK İÇİN, BÜYÜKLERE DEĞİL, KÜÇÜKLERE BAK!
 • Kod-106: KUR’AN NEDEN BÜYÜK HABERDİR?
 • Kod-107: HER ŞEY ASLINDA KABUL EDİLMİŞ BİR DUA’DIR
 • Kod-108: ASLINDA YAPTIĞIMIZ BİR İŞ YOK
 • Kod-109: ESKİLER ÇOK ŞEY BİLİYORDU
 • Kod-110: HİÇ’LİK VEYA HİÇ OLMAK HAKKINDA
 • Kod-111: Ölüm bir yok oluş mudur, var oluş mudur?
 • Kod-112: SEBE SURESİ, 34 ve 35. Ayetler Üzerine İKİ mühim tesbittir:
 • Kod-113: YASİN SURESİ, 13-25. Ayetler Üzerine İKİ mühim tesbittir:
 • Kod-114: YALNIZLIĞIN YALNIZLIĞI & SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU

  Benzer Ürünler