Şifa Rehberi

16.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Pisagor, şifa sanatının en kutsal sanat olduğunu söylemiştir. Şifa en kutsal sanatsa, o halde bedenle olduğu kadar ruhla da ilgilenmelidir; çünkü hiçbir varlık, en önemli parçası hasta olduğu sürece sağlıklı olamaz.                             "Tyana’lı Apolionius"

 Bu önemli çalışmada, Kuantum İyileşme, deyince şunu anlıyoruz, kuantum fiziği esaslarına ve Modern bilime göre iyileşme tıbbi kuralları ile alternative Tıp, yani Şifacılık öğretisini birleştiren bu kitap, çeşitli hasta vaklarını ve Hastalıklara ilişkin vücuttaki ruhsal süredurumlara kuantum mekaniğinin modelleriyle yaklaşım sağlayarak, grafiksel detaylı anlatımını kullanarak, okura aktarılmaktadır.. 

 

Buna göre, bu çalışmanın amacı, zihin-beden-ruh bütünlügünü sağlamaya deniyor ve mutlu olmanın tek şartının, çalışma boyunca, bu üçünün birliğinden geçtiğine inanılıyor. Buradaki "iyileşme"den kasıt ise, Zihin-Beden-Ruh koordinasyonu kastedilmiştir, yani tüm bir zihinsel bedensel ve ruhsal çakra alanlarının tam bir şifası konu edilmiştir..

Hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin etkileri muhakkak ki, çağımızda artık yadsınamaz bir gerçektir. Fakat ne var ki, buradaki esas amaç, hastalıkları iyileştirmekten ziyade, hasta olmamanın yollarını aramaktır bu esere göre. (Daha da doğrusu "sağlıklı ol"ma ve “sağlıklı kal”ma halini ve sürekliliğini yakalamak ve bu sürekliligi hayat boyu sağlamanın yöntemi araştırılıyor ve analiz ediliyor..)

Buradaki "hastalık" terimi, tıbbi referanstan çok; yokluk, yalnızlık, işsizlik, başarısızlık, mutsuzluk, kendini boşlukta hissetme ve değersizlik gibi duygulara refere edilmektedir. Buna göre, İnsan sadece tıbbi hasta olmaz, fakir bir insan da hastadır, yalnız bir insan da! Kanser nasıl bir hastalıksa; cimrilik, kabalık, güvensizlik, korku, endişe ve nefret de o oranda hastalıktır..

Sağlıklı bir insan tanımını şöyle yapıyoruz hep genellikle: Kazancında ve kahkahasında bolluk-bereket içinde, bağımsız, güçlü, ilişkilerinde mutlu, sevgiyi her daim yaşayan ve etrafındakilerle paylaşan, güven içinde, sağlıklı ve güzel kalabilmek…

İşte, bu kitabın da yegane yazılma hedefi ve amacı da bunu sürekli olarak okura kazandıracak bilginin anahtarını vermektir. Yani, bir anlamda yıllardır kişisel gelişim alanında, sıkça yapılan yanlış uygulamalar sonucunda, benzer çalışmaların yaptığı balık vermeyi öğretmek yerine, okura balığı nasıl tutacağını öğretmeyi hedeflemektedir..

* * * * * * * * * * * * *

Maddenin aslında yoğunlaşmış enerjiden oluşan atom altı parçacıklardan kurulu olduğunu Einstein’den beri biliyoruz. Ünlü E=mc2 formülü bize, madde ve enerjinin (birbiri ile devamlı ve birbirine dönüşebilen anlamında) “eşdeğer” olduğunu göstermişti. Bu devrimsel eşitliğin ortaya çıkması ile neredeyse eş zamanlı olarak yapılan deneylerin ise ışığın bazen dalga, bazen de parçacık gibi davrandığını göstermesi, o güne kadar varolan önkabullerin yıkılması anlamına geliyordu. Madde, enerjinin akıl almaz biçimde yoğunlaşmış bir haliydi aslında; zira Einstein’in o ünlü formülün anlamı kısaca, maddenin, gram olarak kütlesinin saniyede 300 bin kilometrelik ışık hızının karesi ile çarpılmasına denk bir enerjiye sahip olduğudur. Bu, yüzyıllardır maddenin doğasına dair kazanılmış en önemli bilimsel içgörülerden de birisidir aynı zamanda.

Peki herkesin hemen her yerde duyduğu bu kuantum dalga denklemi neyi ifade etmketedir felsefi olarak? Gelin şimdi onu kısaca açıklayalım ilk önce:

ÖNCELİKLE BU DENKLEM ŞUNU İFADE EDER:

MADDE(m)= DALGA (Ψ)

DALGA(Ψ)=ENERJİ FORMU (U veya E)

ENERJİ FORMU (E)= DALGA FORMU = YİNE MADDE’YE DÖNÜŞÜM YAPILABİR..

Yani bu denklem bize şunu ifade etti ki: Evrendeki her şey aslında özde enerjiden ibaret ve enerji de Dalga paketlerinden ibarettir, yani Kuantumlanmıştır, ve bu kuantumlanan dalga yani enerji paketleri evrende maddenin bir yerden diğerine ışık veya ısı formunda aktarılabileceğini ve buda bize şunu gösterir ki; ruhsal boyuta geçildiğinde madde tamamen bu dalga paketlerine dönüşür ve görünen veya görünmeyen ışık formunda çevremizde var olur, oysa biz çoğu zaman bu enerjinin görünmeyen kuantumlu boyutunun farkında olmayız ki, atomaltı ölçeğe indiğimizde kuantum mekaniği bize şunu söyler:

ASLINDA HER ŞEY TİTREŞİM YAPAN (Işık hızında (c) veya daha hızlı (v>c) ) KUANTUM DALGALARINDAN OLUŞAN BİR ENERJİDEN (E) İBARETTİR.

İşte şimdi anladık ki, kuantum mekaniğinin geçtiğimiz yüzyılın başındaki bu buluşu, bizim kadim öğretilerdeki şifacı enerji aktarımı ilkesinin önemine götürecektir ki, kitabımızın ilerleyen sayfalarında bu gerçeği daha iyi anlayacağız..

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ (Kitap Hakkında)

ÖNSÖZ (Yazarlar Hakkında)

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: Kuantum Dünyasına kısa bir bakış

İKİNCİ BÖLÜM: KUANTUM VE RUHSAL ŞİFA NEDİR? ENERJİ ALANLARI İLE ARALARINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İNSANIN GİZLİ ANATOMİSİ VE ŞAKRALAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HASTAYIM DİYE ÜZÜLMEYİN: HASTALIK YARARLIDIR

BEŞİNCİ BÖLÜM: İNSANIN İÇ (ÖZ/TÖZ) ENERJİ ALANINA GİRİŞ

ALTINCI BÖLÜM: İNSANIN AURA VE ENERJİ ALANI NEDİR?

YEDİNCİ BÖLÜM: Auradaki Enerji Merkezleri (Şakralar)

SEKİZİNCİ BÖLÜM: KARMA, KADER VE ÖZGÜR İRADE KAVRAMLARI NEDİR?

DOKUZUNCU BÖLÜM: DUYGUSAL ZEKA (EQ) VE DUYGUSAL ŞİFA İLİŞKİSİ, SEVGİ YANITI VE ZARARLI DÜŞÜNCELERİ DÖNÜŞTÜRMENİN 10 TEMEL YOLU

ONUNCU BÖLÜM: BİR SEVGİ YANITI (The Love Response)

ONBİRİNCİ BÖLÜM: ZARARLI DÜŞÜNCELERİ DÖNÜŞTÜRMENİN 10 TEMEL YOLU

ONİKİNCİ BÖLÜM: İSLAMİ AÇIDAN KUANTUM DÜŞÜNCESİ

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İMGELEMENİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

SON: ÇEKİM YASALARI VE DİĞER DÖNÜŞTÜRÜCÜ YASALAR

EK BÖLÜM-I: KUANTUM AFİRMASYONLAR

EK BÖLÜM-II: ÇAKRA TABLOLARI (CHAKRA CHARTS) VE VÜCUT SİSTEMLERİ (ŞAKRA) GRAFİKLERİ

Benzer Ürünler