SHOPENAUER (Cinnet & Aşk)

6.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Schopenhauer, bir yanda insan zihninin uşağı olacak denli bedene ya da fiziksel organizmaya bağımlı olduğuna yönelik savunusuyla, öbür yanda istenç ile tutkuların çoğunlukla us yoluyla bastırılıp çarpıtıldığına yönelik saptamasıyla, Freudcu ruhçözümleme kuramını da öncelemeyi başarmıştır. Schopenhauer’a göre “yeter neden ilkesi”nin bütün tasarımların (ya da görüngülerin) kendisine uymak zorunda olduğu dört temel biçimi vardır. Schopenhauer, yeter neden ilkesinin kökünü oluşturan bu dört temel biçimi sırasıyla, (ı) “oluş”; (ıı) “varolma”; (ııı) “bilme”; (ıv) “eyleme” olarak belirlemiştir.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

 Schopenhauer’in Jeana üniversitesinde doktora tezi olarak sunduğu “Yeter Neden ilkesinin Dört Saçaklı Kökü, 1813″ başlıklı çalışması, pek çok bakımdan yaşamının ilerleyen yıllarında vereceği felsefe yapıtlarının temelini ‘oluşturmasıyla oldukça önemlidir. Tezin temel savı, Kant’ın “görüngüler (pheinomenon) dünyası”na karşılık gelen “tasarımlar dünyası”nın bütünüyle “yeter neden ilkesi”nce yönetildiğidir. Bu ilkeye göre, olanaklı bütün nesneler, hem öteki nesnelerce belirlendikleri hem de kendileri dışındaki bütün öteki nesneleri belirledikleri zorunlu bir ilişki içinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, her bilinç nesnesi ancak öteki nesnelerle ilişkisi doğrultusunda açıklanabilirdir. Bu noktada Schopenhauer, ancak bu durumu baştan benimsemek koşuluyla, Kant’ın tanımladığı anlamda dünyaya ilişkin birtakım zorunlu sentetik a priori doğruların bilinmesinin olanaklı olduğu saptamasında bulunur.

 Schopenhauer, tasarımlar arasındaki bu zorunlu ilişki türlerinden,

§  “oluş”ta nedensellik ilkesi diye de bilinen neden sonuç ilişkisini;

§  “var olma”da uzam-zaman ilişkisini;

§  “bilme”de öncül-sonuç arasındaki kavramsal ilişkiyi;

§ “eyleme” de eylem-itki ilişkisini temellendirmektedir.

 İÇİNDEKİLER:

 • SHOPENAUER’İN HAYATI ve ÇALIŞMALARI
 • AŞKIN METAFİZİĞİ ÜZERİNE
 • ÖLÜM VE ÖLÜM KORKUSU ÜZERİNE…
 • SHOPENHAUER’IN AHLAK FELSEFESİ
 • AHLAK
 • SHOPENHAUER VE KADINLAR
 • SHOPENHAUER VE MÜZİK…
 • İSTENÇ VE TASARIM OLARAK DÜNYA
 • YAŞAM BİLGELİĞİ ÜZERİNE AFORİZMALAR
 • ÖLÜM ÜZERİNE..
 • SANAT ÜZERİNE..
 • SHOPENHAUER VE DİN ÜZERİNE…
 • SHOPENHAUER’IN CİNNET & CİNAYET FELSEFESİ
 • Nietzsche ve Schopenhauer :
 • Hayatın Değeri
 • Schopenhauer ve Hıristiyanlık Eleştirisi
 • İlk Günah Doktrini
 • Hristiyan Ahlakı
 • Hıristiyani Öğretilerin Yarattığı Çelişkiler:
 • Hıristiyan Öğretilerin  Ahlak Üzerindeki Olumsuz Etkileri
 • Hıristiyanlar Mevcut Olan Acıları Çoğu Zaman Daha da Artırmaktalar:
 • Hıristiyanlık Ölüm Korkusunun Üstesinden Gelmiyor
 • Tarihi Olaylar ile Örülmüş Yakın Bağlantı ve Tarihsel Dogma
 • Hıristiyanlıkta Hayvanlara Karşı Tutunulan Tavır
 • SCHOPENHAURDEN ÖZLÜ SÖZLER…

Benzer Ürünler