Samsun/Salıpazarı İlçesi’nde Bulunan Geleneksel Ahşap Köy Camileri

0.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere Karadeniz kıyı şeridinde ormanın ve ağacın bol olmasına paralel ahşap malzemenin sosyal konutlardan cami inşasına kadar pek çok alanda kullanıldığını biliyoruz. Bunun nedeni olarak ahşap malzemenin kolay teminin yanı sıra yapı inşasında sağladığı kolaylıkları da zikredebiliriz.

Özellikle Samsun’da, diğer yerlere oranla, nitel açıdan çok sayıda ahşap caminin bulunuyor olması dikkat çekicidir. Zira şimdilik edindiğimiz bilgiler ışında bölgede yüzü aşkın ahşap caminin varlığından bahsedilmektedir. Bu camilerin büyük çoğunluğu ise Salıpazarı ilçesinde bulunmaktadır.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Ahşap camiler genellikle çantı camiler olarak isimlendirilmektedir. Çantı, yontulmamış ya da yontularak kereste haline getirilmiş ahşap perdelerin çeşitli geçmeler aracılığı ile yığma olarak bina edilme tekniğidir.1 Karadeniz bölgesinin hemen her yerleşim yerinde bu türden çeşitli yapıları görmek halen mümkündür.

Son yıllarda akademik çalışmalarımızın önemli bir kısmını bu türden yapılar oluşturmaktadır. Hem edindiğimiz tecrübelerden yararlanmak hem de çoğu zaman ihmal edildiğini düşündüğümüz bu yapıları tanıtmak bizi bu yola sevk eden önemli hususlardandır. Dolayısıyla elinizdeki eser sözünü ettiğimiz çabalarımızın ürünüdür.

Çalışma sahası olarak Salıpazarı ilçesini seçmemizin nedeni, daha önce de bahsettiğimiz gibi, ilçenin ahşap cami bakımından önemli bir potansiyeli barındırıyor olmasıdır. Yeri gelmişken ifade edelim, bölgedeki çoğu yerleşim yerlerinde eskiden ahşap cami yapımının sürdürüldüğünü, konuştuğumuz ve görüştüğümüz yöre halkı ifade etmektedir. Yakın zamanlarda başlayan eski camilerin yeni betonarme camilerle değiştirilmesi geleneği maalesef ahşap camilerin sayılarının azalmasına neden olmuş gözükmektedir.

Çalışmamızın omurgasını, daha önce kaleme aldığımız, Samsun Yöresindeki Son Dönem Ahşap Camiler adlı araştırmamız oluşturmaktadır. Fakat bahse konu çalışmamızı akademik hiyerarşide kullanabilmek için mahdut sayıda, kendi imkânlarımızla çoğaltabilmiş idik. Aradan geçen yıllar içinde bizim daha önce ulaşamadığımız çok sayıda ahşap caminin varlığından haberdar olduk. Hem daha önce incelediğimiz camilerin son hallerini görebilmek hem de yeni tespit edilen camileri inceleyebilmek için bu kitap çalışmasına koyulduk. Çalışmalarımız sırasında mümkün olduğunca daha önce kayda aldığımız yapıların son durumlarını da fotoğraflayarak kitaba koymaya çalıştık. Bu şekilde ecdadımızın bizlere mirası sözü edilen ahşap camilere bir nebze de olsa sahip çıkabilmiş olmayı umuyoruz.

 

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

1.Ön Söz Yerine

2.Konu ile İlgili Yayınlar

II. KATALOG

1.ALAN KÖYÜ

1.1.Alanköy Camii

2.BİÇME KÖYÜ

2.1.Aşağı Mahalle Tahta Camii

3.ESATÇİFTLİĞİ KÖYÜ

3.3. Çatak Mahallesi Camii

4.AVUT KÖYÜ FATSALILAR MAHALLESİ

4.4.Fatsalılar mahallesi Camii:

5.GÜZELVATAN KÖYÜ

5.1.Güzelvatan Köyü Merkez Camii

6.KARACAÖREN KÖYÜ

6.1. Karacaören Köyü Soyuk Mahallesi Camii

7.KARAMAN KÖYÜ

7.1.Karaman Köyü Camii

8.KIRGIL KÖYÜ

8.1 Kırgıl Köyü Camii

9. KIZILOT KÖYÜ

9.1. Kızılot Köyü Merkez Camii

10.KARAYONCA KÖYÜ

10.1.Karınca Mahallesi Camii

11. KONAKÖREN KÖYÜ

11.1.Konakören Köyü Bakacak Mahallesi Camii

11.2.Konakören Köyü Merkez Camii

12.MUSLUBEY KÖYÜ

12.1.Mezarlık Camii

12.2. Bayramyurt Mahallesi Camii

13. YAVAŞBEY MAHALLESİ

13.1.Yavaşbey Camii

14.YENİ MAHALLE

14.1.Yeni Mahalle Camii

15.YEŞİL KÖYÜ

15.1. Kayadibi Mahallesi Albayrak Camii

16.YENİDOĞAN KÖYÜ

16.1.Yenidoğan Köyü Camii

SONUÇ

KAYNAKÇA

Benzer Ürünler