RUYET-UL GAYB: "Haberci Rüyalar"

49.00 TL 99.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Gaybi alemden Rüya diliyle haber veren bu önemli eser, Maddeten kısa ve hakiki GAYBİ RÜYALAR olmasına rağmen, bir kısmı geçmişle ilgili ve çoğu da GELECEKLE ilgili mühim gaybi rüyalar olup; Manen kuvvetli ve Manevi uzun hakikatlere işaret ve delalet de etmektedirler; bu yüzden, üstündeki libasa değil, elindeki kıymetli elmas mücevherlere bakılması gerekir..  Kitabın içine ayrıca, Kitabın yazılışının felsefi düşüncesini ortaya koyan, bir adet BİBLİYOGRAFYA ile bir adet genişletilmiş "RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ" de eklenmiştir..

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

 HAKİKAT VE RÜYA ALEMİNDEN, MANEN KUVVETLİ BİR İŞARET GELDİ; ŞÖYLE Kİ, "KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI'NIN" BU YIL YAZILAN "2014" ESERİ "RÜYALAR" ÜZERİNE BİR ESER OLACAK. DİYE İHTAR EDİLDİ. ŞİMDİ, O HAKİKATTİN GAYET GENİŞ OLAN 20-30 SIRRINDAN YAKALAYABİLDİĞİM 14 ADEDİNİ HAKİKAT VE GAYB LİSANIYLA, KUR’AN-I HAKİM’İN RÜYA ALEMİNE İLİŞKİN AYETLERİNİN SIRRIYLA, BURADA KISACA 4 BÖLÜM HALİNDE, İFADE EDECEĞİM.  

- BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM -
-RAHMAN VE RAHİM OLAN GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEYEN ALEMLERİN GAYB ALEMİNİN SAHİBİ OLAN ALLAH'IN ADIYLA-

     EY ARKADAŞ! Kur’an-ı Hakim’in rüyalara ve hakikat Alimine kapı açan 14 ayetinden istifade ettiğim, 14 adet rüyayı; Hakikat ve Rüya alemi & Gayb Lisanıyla, hakikate açılan 14 pencere halinde ifade edeceğim
Kim isterse istifade edebilir:

12:4 - Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm."
12:5 - (Babası) "Yavrucuğum! "dedi, "rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar.
Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır."
12:36 - Zindana onunla birlikte iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki: "Rüyada kendimi şarap sıkarken gördüm". Öteki de dedi ki: "Ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz."
12:43 - Bir gün melik (hükümdar) dedi ki: "Ben rüyamda yedi cılız ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini bana bildirin."
12:44 - Dediler ki: "Rüya dediğin şey karmakarışık hayallerdir. Biz ise böyle karışık hayallerin yorumunu bilemeyiz."
12:45 - O ikisinden kurtulmuş olanı, nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki: "Ben size o rüyanın tabirini haber veririm, hemen beni gönderin."
12:46 - "Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o insanlara doğru cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler."
12:47 - Dedi ki: "Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz yiyeceğinizden başka. "
12:48 - "Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyip bitirecek."
12:49 - "Sonra da onun arkasından yağışlı bir sene gelecek ki, halk onda sıkıntıdan kurtulacak, (üzüm, zeytin gibi mahsülleri) sıkıp faydalanacak."
12:100 - Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki: "İşte bu durum, o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu, Rabbim dilediğine lutfunu ihsan eder. Şüphesiz O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir."
17:60 - Vaktiyle sana şöyle vahyettiğimizi hatırla: "Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır." (İsrâ gecesi) sana açıkça gösterdiğimiz o temâşâyı ve Kur'ân'da lanet edilen ağacı da, yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları, korkutuyoruz, fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor.
37:105 - "Rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki, biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."
45:27 - Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte, bundan önce size yakın bir fetih verdi..
 

İşte, bu alemden gelen ilham öyle güçlüdür ki, hakikat’e kapı açar, neredeyse bunun ağırlığından dağlar çökecek gibi olmaktadır, "YUSUF SURESİ"nin sonunda görüldüğü gibi, bu ayetler 14. asra ve Kur’an müellifine dahi bakmaktadır. Doğrusu allah bunu bir kalbe değil de, missal olarak yine anlıyoruz ki, bir dağa indirmiş olsaydı, Furkan-ı Hakim’de de belirtttiği gibi, onu parçalanmış görecektiniz ey gafil insanlar demektedir gizli bir mana ile!
İşte, İslam en büyük hakikat olduğu, hakiki manada ALLAH bu ayetlerde sabit olarak göstermektedir ve yine göstermektedir ki, ALLAH hakikati kendi lisanıyla gönüllere seslenir ve biz de bu asırdaki bu hakikatin temsilcisi olarak onu, iç alemden dış aleme nakşederiz, fethederiz, bu yazılar sair yazılar gibi olmayıp, hakikatin gaybın temsilcileridir, ilham eseridir, vesselam, bizatihi, bunlar apaçık işaretler ayetlerdir, sırlı haberler, müjdeci mektuplardır, vesselam..
İşte, şu ayet-i kerimelerden çıkan gaybi manaları bir parça anlayabildiysen, şimdi gelecek olan rüya alemine ait gaybi hakikatleri, Gayb Lisanıyla Dinle!

  İçindekiler (Fihrist)

 • Birinci Bölüm
 • Giriş
 • İdrakin Ötesindeki Gerçeklik: Gayb
 • İkinci Bölüm
 • İslamiyet ve Rüyalar
 • Rüyalrın Peygamberlikteki Önemi:
 • Üçüncü Bölüm
 • Sahih Rüyalar
 • Dördüncü Bölüm
 • Küçük Sözler/Vizyonlar
 •  Bibliyografya
 •   I: Eserin Felsefesi ve Metodolojisi
 •   II: İbn-i Arabi'nin Ortaçağda Yayınlanmış Kitaplarının Listesi Ve Muhyiddin İbn Arabi Ve Ekberi Öğretisi:
 • Eserleri: İbn-i Arabi'nin Ortaçağda Yayınlanmış Kitaplarının Listesi
 • Rüya Tabirleri Sözlüğü

Okuyucu Yorumları

1 yorum yazıldı. Sizde bir yorum yazın

Customer Reviews

Based on 1 review
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
H
Hulusi okumuş
Güzel bir eser

Rüya ve Gayb alemiyle ilgili önemli ve güzel bir eser çalışması, tebrik ederim..

Benzer Ürünler