Nükteli Tebessümler

6.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

   Mizah, gülmecelerin genel adı, hadiselerin gülünç tarafını görme ve perdeyi aralayarak gösterme sanatıdır. Kelimelerle komik resimler yapmak gibi, kelimelerle karikatür çizmek gibi, anı yakalayıp flaş patlatmak gibi… Mizahın teşekkülü, hazır cevapla, kelime hazinesinin ve bakış boyutunun genişliğine, kelimeleri yerinde ve uygun ölçülerle kullanmaya, edebi sanatlar bilgisine, genel kültüre göre..

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

İlim, bilim, fikir, edebiyat ve sanat insanlarından düşündüren, tebessüm ettiren nükteler…

    Nükteler genellikle mecaz sanatıyla yansıtılır, teşbih sanatıyla yerine oturur. istiâreyle vurgulanır, kinâye ve temsille resmedilir. Resmedilir ve nüktelenir… Mübâlağayla şekillenir, tehekkümle gönderme yapılır…

    Tevriyeyle uzak mânası yakalanır, ta’rizle arka anlamı aksettirilir… Tecâhül-ü ârifle bilmezlikten gelerek bildiği bildirilir.

   Hayatın köşeli yanları kaynak olur nüktelerimize çoğu zaman.. Hakszılık, korkaklık, dalgınlık, inatçılık, beceriksizlik, utangaçlık, gevezelik, enâniyet, cinsellik, güzellik, çirkinlik, hazır cevaplarla doldurulan gedikler… 
   Nükte perdesi kaldırıldığı zaman hakikat aynasına ibret yansır, his, aşk, latîfe, hiciv âsabiyet, hoşgörü yansır. Nükte perdesinin arkasında görülmek bazen hoşuna gider insanın. Çoğu zaman da gitmez.. Hal böyle olunca aktör olmak gerek hoşa ve hoşuna giden nüktelerin senaryolarına… 
   Nüktelerin edebi sahibinin edebiyle doğru orantılıdır. Seviyesi de seviyesiyle… 
   Ruhen ve kalben güzel insanların nükteleri de güzeldir. Rüyalar ve hülyalar gibi.. Karakterindeki güzellikler, dimağındaki pırıltılar, kalbindeki zerâfet, ufkundaki şualar ma’kes bulur nüktelerinde… 
   Argo ve müstehcen esprileri nükte zannetmek, nükte pınarından su içememiş olmanın nişânesidir.Edeb baçehsindeki edebî sanatlar çiçeklerinden haberdar olanlar espri aramak için müstehcenlik mezbeleliğinde dolaşmazlar. 
Hayatın hakikatlerine kayık gözlerle bakanlar, cinselliği öne çıkarır ve süfli duyguları mizah sahnesinde sergilemeyi nükte zannederler. 
Netîce-i nükte, ibret oluyorsa nüktedir.   

   Nükteler genellikle mecaz sanatıyla yansıtılır, teşbih sanatıyla yerine oturur. istiâreyle vurgulanır, kinâye ve temsille resmedilir. Resmedilir ve nüktelenir…    Mübâlağayla şekillenir, Bu mizah kitabımızda, yaklaşık 200 adet birbirinden ilginç mizah öykülerini bulacaksınız..  

ÖNSÖZ:

   Tebessüm, nice aysbergleri eriten yegane iksirdir … Yerinde kullanılan bir espiri (latîfe) ciltlerle anlatılmayacak mânâları mündemiçtir. Hele bu latîfeler büyüklerin hayatından alınmış, yaşanmış ve yaşanmakta olan hayat tecrübelerinin elmastan kıymetli meyveleri ise… Demek istiyorum ki büyüklerin hayatları, hayatların büyüklerinden olduğuna göre onların nüktelerinde, mesajlarında, cevaplarında, birkaç boyutlu mânâlar gizlidir. Ne mutlu bu mânâları mercan avcıları sabrıyla bulup çıkarana. Bu eser de, yıllar yılı harcanan emeğin, gayretin ve sabrın meyvesi olarak elinizde bulunuyor.    Latîfelere, tecrübelerin meyvesi olarak bakıp hangi dersi çıkaralım fikrinin zihinlerimize kazınması gerekiyor. Çünkü büyüklerin sözlerinde bazen iksir bulunur. İşte bu eserde bazen bir kütüphaneye sığmayacak mânâları özünde barındıran özlü sözler ve hazır cevaplar bulunuyor. Okuyup geçmeyelim. Okuyalım düşünelim ve tebessüm edelim. Ayrıca latîfe zekanın zekatıdır…    Tebessümsüz bir hayatın çiçeksiz baharlar kadar tatsız, renksiz ve kokusuz olacağı muhakkaktır. İllada tebessümse, yalan yanlış başkasını istihzâ eden, küçük düşüren espiriler değil, hayat tecrübesinin olgunlaşmış meyveleri gibi doğruyu sadece haykıran espiriler…    Abdullah Bey’e yapmış olduğu bu titiz çalışmadan dolayı teşekkür ediyor ve yeni latîfelerle dolu yeni çalışmalarını bekliyoruz.   

   İsmet MACİT – Hamburg

 

Benzer Ürünler