Müzikte Ölçüler

6.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

MÜZİK TEORİSİ SERİSİ-I

Müzik Teorisi Serisi “müzikte ölçüler”, “aralıklar”, “diziler-modlar-makamlar-çeşniler” ve “akorların” dinleme örnekleri ve notalarıyla tanıtıldığı 4 kitaptan oluşmaktadır. Bu seride yer alan kitapların en temel ortak özelliği bu kitapların müzik teorisi konularının sistemli olarak ve dinleme örnekleriyle işlendiği bir katalog çalışması olma özelliğidir.

Kitapların tam isimleri şöyledir :

 • Müzik Teorisi Serisi I - Dinleme Örnekleriyle Müzikte Ölçüler
 • Müzik Teorisi Serisi II - Dinleme Örnekleriyle Tampere Sistemde ve Arel-Ezgi Sisteminde Aralıklar  
 • Müzik Teorisi Serisi III - Dinleme Örnekleriyle Diziler, Modlar, Makam Dizileri
 • Müzik Teorisi Serisi IV - Dinleme Örnekleriyle Akorlar ve Dörtlü Armoni Akorları 
Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

 

 ÖNSÖZ

Dinleme Örnekleriyle Müzikte Ölçüler adlı çalışmamız, müziğin temel yapılarını genel olarak tanıtmayı amaçladığımız serinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu seri; “müzikte ölçüler”, “aralıklar”, “diziler-modlar-makamlar-çeşniler” ve “akorların” dinleme örnekleri ve notalarıyla tanıtıldığı 4 kitaptan oluşmaktadır.

Bu çalışmada müzikte ölçü, ölçü çeşitleri ve ölçülerde dikkate alınacak temel hareket noktaları, süre, tempo (hız), vurma/sayma gibi müzikte ölçülere ilişkin genel bilgiler olabildiğince özlü bir biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. Her ana başlığın altındaki ilgili terimler kısaca ve özlü olarak tartışılmıştır.

Çalışmanın son bölümünde temel ölçülerin vurgu kombinasyonlarının ve permütasyonlarının gösterildiği “vurgularla sayma biçimleri tablolarına” yer verilmiştir. Bu tablolardaki vurgu kombinasyonlarının ve permütasyonlarının seslendirilmiş biçimleri, kitabın ekindeki CD’nin içeriğini oluşturmaktadır. Böylelikle okuyucular tabloların seslendirilmiş biçimlerini CD’den dinleyerek ölçü ve ritm çalışması yapabilirler.   

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ
 • Müzikte Ölçüler
  • Ölçme
  • Müzikte Ölçme
  • Süre
  • Tempo (Hız)
  • Ölçü Notasyonu
  • Ölçülerin ve Ölçü Biçimlerinin Sayma/Vurma Grupları Dikkate Alınarak Sınıflandırılması
  • Ölçü Türleri
   • Basit Ölçüler
   • Birleşik Ölçüler
   • Eksik Ölçüler
 • CD İçeriği
 • Dinleme Örnekleri Tabloları:
 • Vurgularla Sayma Biçimleri
 • BİBLİYOGRAFYA

Benzer Ürünler