KUR'AN-I KERİM'İN BİLİMSEL OLARAK İRDELENMESİ

9.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

MUKADDİME

&

ÖNSÖZ

 İslâm'ın mukaddes kitabı Kur'ân-ı Kerim'in isimlerinden biri olan Mushaf, iki kapak arasında toplanan sayfalardan oluşan kitap demektir.

 Kur'ân-ı Kerim âyetlerinin bir (Kitap olarak derlenmesi) "mushaf"ta toplanması düşüncesi ilk olarak Hz. Ömer tarafından -Yermûk ve Yemâme savaşlarında çok sayıda Kur'ân hafızının şehid olması dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim'in kaybolacağı endişesiyle- ortaya atılmış, Hz. Ebu Bekr de buna kâni olarak Kur'ân âyetlerinin tamamının bir kitapta toplanması işi ile Zeyd ibn Sâbit'i görevlendirmişti. Zeyd, Hz. Peygamber'in vahy kâtibi ve Kur'ân hâfızıdır.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

 Bu görevlendirmeden sonra bütün Sahabeye, yanlarında bulunan -gerek ezberlerinde olan gerekse herhangi bir yazı malzemesinde yazılı haldeki âyetleri Zeyd ibn Sâbit'e getirmeleri duyuruldu ve bunların Kur'ân âyetleri olduğuna bizzat Hz. Peygamber'den Kur'ân âyeti olarak duyup ezberlediğine veya Hz. Peygamber'in huzurunda Kur'ân âyeti olarak yazıldığına dair en az iki şahit getirmeleri şart koşuldu. Böylece bütün Kur'ân âyetleri büyük bir titizlik ve itina ile bir araya toplanıp yazıldı. Yazıda Kureyş lehçesi esas alındı.

   Benim bu irdelemeyi ele alışımın nedeni, iniş sırasına göre sureleri ele alarak birbiri arkasına inen surelerdeki birbirine bağımlı olaylar zincirinin birbirini takip etmesindeki nedenleri ortaya çıkartmak ve Allah’ın izniyle Kur’an’ı Kerimi halkımın anlayacağı bir şekilde ele almak, Milletime birazcık da olsa faydalı olabilmek ve onları elimden geldiğince aydınlatabilmektir. Allah’ın izniyle başarabilirsem ne mutlu bana!

Allah yar ve yardımcım olsun, Amin…

ANKARA, 08/ŞUBAT/2019

SABRİ KOCABAY (MAKİNA MÜHENDİSİ)

 

İÇİNDEKİLER

KUR'AN-I KERİM'İN BİLİMSEL OLARAK İRDELENMESİ

(SÛRELERİN İNİŞ SIRASINA GÖRE)

 • DERLEYEN VE İRDELEYENİN ÖN SÖZÜ
 • SÛRELERİN İNİŞ SIRASINA GÖRE TERTİPLENMESİ
 • SÛRELERİN ALFABETİK SIRALAMASI
 • SURELERİN İNİŞ SIRASINA GÖRE BİLİMSEL OLARAK İRDELENMESİ
 • 1- ALAK (AŞILANMIŞ YUMURTA, RAHİMDE ASILIP BESLENEN EMBRİYO) SURESİ
 • 2- KALEM (YAZMA ARACI) SURESİ
 • 3- MÜZZEMMİL (ÖRTÜNÜP BÜRÜNEN) SURESİ
 • 4- MÜDDESSİR (ÖRTÜSÜNE BÜRÜNEN) SURESİ
 • 5- FÂTİHA (BAŞLANGIÇ) SURESİ
 • 6- TEBBET (KURUSUN (BEDDUA ETMEK) SURESİ
 • 7- TEKVîR (GÜNEŞİN DÜRÜLMESİ) SURESİ
 • 8- A’LÂ (EN YÜCE, EN ULU) SURESİ
 • 9- LEYL (GECE) SURESİ
 • 10- FECR (ŞAFAK) SURESİ
 • 11- DUHÂ (KUŞLUK VAKTİ) SURESİ
 • 12- İNŞİRAH (FERAHLAMAK, AÇMAK) SURESİ
 • 13- ASR (ZAMAN, ÇAĞ) SURESİ
 • 14- ÂDİYÂT (HIZLI KOŞAN ATLAR) SURESİ
 • 15- KEVSER (ÇOK HAYIR, BEREKET) SURESİ
 • 16- TEKÂSÜR (ÖĞÜNMEK) SURESİ
 • 17- MÂÛN (YARDIM VE ZEKAT) SURESİ
 • 18- KÂFİRÛN (İNKARCILAR) SURESİ
 • 19- FİL (FİL) SURESİ
 • 20- FELÂK (SABAH AYDINLIĞI) SURESİ
 • 21- NAS (İNSANLAR) SURESİ
 • 22- İHLAS (SAMİMİ OLMAK, İÇTEN) SURESİ
 • 23- NECM (YILDIZ) SURESİ
 • 24- ABESE (SURAT ASMAK) SURESİ
 • 25- KADİR (HER ŞEYE GÜCÜ YETER) SURESİ
 • 26- ŞEMS (GÜNEŞ) SURESİ
 • 27- BURÛC (BURÇLAR) SURESİ
 • 28- TİN (İNCİR) SURESİ
 • 29- KUREYŞ (KUREYŞ KABİLESİ) SURESİ
 • 30- KÂRİÂ (KULAKLARI PATLATAN) SURESİ
 • 31- KIYÂMET (KIYAMET GÜNÜ) SURESİ
 • 32-HÜMEZE (ARKADAN ÇEKİŞTİRME) SURESİ
 • 33-MÜRSELÂT (GÖNDERİLENLER) SURESİ
 • 34-KAF (KAF HARFİ) SURESİ
 • 35-BELED (ŞEHİR) SURESİ
 • 36-TÂRIK (GECE ÇAKIP GÖRÜNEN) SURESİ
 • 37-KAMER (AY) SURESİ
 • 38-SAD (SAD HARFİ) SURESİ
 • 39-A’RAF (CENNET-CEHENNEM ARASI YÜKSEK TEPE) SURESİ
 • 40- CİN (CİN) SURESİ
 • 41- YÂSîN (YÂ VE SîN HARFLERİ) SURESİ
 • 42- FURKAN (HAKKI BATILDAN AYIRAN) SURESİ
 • 43- FÂTIR (YARATAN, YOKTAN VAR EDEN) SURESİ
 • 44- MERYEM (Hz. İSA’nın ANNESİ) SURESİ
 • 45- TÂHÂ (TÂ ve HÂ HARFLERİ) SURESİ
 • 46- VÂKIA (GERÇEKLEŞEN OLAY) SURESİ
 • 47- ŞUARÂ (ŞAİRLER) SURESİ
 • 48- NEML (KARINCA) SURESİ
 • 49- KASAS (OLAYLAR, HİKAYELER) SURESİ
 • 50- ISRÂ (GECE YÜRÜYÜŞÜ) SURESİ
 • 51- YÛNUS (YUNUS PEYGAMBER) SURESİ
 • 52- HÛD (HÛD PEYGAMBER) SURESİ
 • 53- YUSUF (YUSUF PEYGAMBER) SURESİ
 • 54- HİCR (MEDİNE İLE ŞAM ARASINDA SEMUD KAVMİNİNİN YAŞADIĞI YER) SURESİ
 • 55- EN’ÂM (KOYUN, KEÇİ, DEVE, SIĞIR VE MANDA CİNSLERİNİ İFADE EDER) SURESİ
 • 56-SÂFFÂT (SIRA SIRA DİZİLENLER) SURESİ
 • 57- LOKMAN (LOKMAN HEKİM) SURESİ
 • 58- SEBE (YEMEN’DE BİR BÖLGENİN VE ESKİ BİR KABİLENİN ADI) SURESİ
 • 59- ZÜMER (ZÜMRELER, GRUPLAR) SURESİ
 • 60- MÜ’MİN (İMAN EDEN KİMSE) SURESİ
 • 61- FUSSİLET (GENİŞÇE AÇIKLANDI, UZUN UZUN VE AYRINTILI OLARAK ANLATILDI) SURESİ
 • 62- ŞÛRA (MÜSLÜMANLARIN İŞLERİNİ KENDİ ARALARINDA DANIŞARAK YAPMALARI) SURESİ
 • 63- ZUHRUF (ALTIN VE MÜCEVHER) SURESİ
 • 64- DUHÂN (DUMAN) SURESİ
 • 65- CÂSİYE (DİZ ÇÖKEN) SURESİ
 • 66- AHKAF (AD KAVMİNİN YAŞADIĞI YEMEN’DE BİR BÖLGENİN ADI VE UZUN KUM YIĞINLARI) SURESİ
 • 67- ZÂRİYÂT (ŞİDDETLİ RÜZGARLAR) SURESİ
 • 68- GÂŞİYE (ÖRTEN, BÜRÜYEN, KAPLAYAN, DEHŞETİ HER ŞEYE ULAŞAN KIYAMET GÜNÜ) SURESİ
 • 69- KEHF (MAĞARA) SURESİ
 • 70- NAHL (BAL ARISI) SURESİ
 • 71- NUH (NUH PEYGAMBER) SURESİ
 • 72- İBRAHİM (İBRAHİM PEYGAMBER) SURESİ
 • 73- ENBİYÂ (PEYGAMBERLER) SURESİ
 • 74- MÜ’MİNÛN (MÜMİNLER, İNANANLAR) SURESİ
 • 75- SECDE (MÜMİNLERİN ALLAH’A SECDE ETMESİ) SURESİ
 • 76- TÛR (SİNA DAĞI) SURESİ
 • 77- MÜLK (SAHİP OLMA, İKTİDAR) SURESİ
 • 78- HÂKKA (MUTLAKA GERÇEKLEŞECEK OLAN KIYAMET) SURESİ
 • 79- MEÂRİC (YÜKSELME YOLLARI) SURESİ
 • 80- NEBE (ÖNEMLİ HABER) SURESİ
 • 81- NÂZİÂT (ÇEKİP ÇIKARANLAR, SÖKÜP ALANLAR) SURESİ
 • 82- İNFİTAR (GÖĞÜN YARILMASI) SURESİ
 • 83- İNŞİKAK (YARILMAK, PARÇALANMAK) SURESİ
 • 84- RÛM (BİZANSLILAR, DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU) SURESİ
 • 85- ANKEBÛT (ÖRÜMCEK) SURESİ
 • 86- MUTAFFİFÎN (ÖLÇÜDE VE TARTIDA HİLE YAPANLAR) SURESİ
 • 87- BAKARA (İNEK, SIĞIR) SURESİ
 • 88- ENFÂL (SAVAŞ GANİMETİ) SURESİ
 • 89- ÂL-İ İMRÂN (İMRÂN AİLESİ) SURESİ
 • 90- AHZÂB (GRUPLAR) SURESİ
 • 91- MÜMTEHİNE (İMTİHAN EDİLEN KADINLAR) SURESİ
 • 92- NİSÂ (KADINLAR) SÛRESİ
 • 93- ZİLZÂL (ZELZELE, DEPREM) SÛRESİ
 • 94- HADİD (DEMİR) SÛRESİ
 • 95- MUHAMMED (Hz. MUHAMMED) SÛRESİ
 • 96- RA’D (GÖK GÜRÜLTÜSÜ) SÛRESİ
 • 97- RAHMÂN (ALLAH’IN BİR SIFATI) SÛRESİ
 • 98- İNSAN (İNSAN) SÛRESİ
 • 99- TALÂK (BOŞAMA, BOŞANMA) SÛRESİ
 • 100- BEYYİNE (AÇIK DELİL) SÛRESİ
 • 101- HAŞR (TOPLAYIP SÜRME) SÛRESİ
 • 102- NÛR (NUR) SÛRESİ
 • 103- HACC (HAC İBADETİ) SÛRESİ
 • 104- MÜNAFİKÛN (MÜNAFIKLAR) SÛRESİ
 • 105- MÜCADELE (MÜCADELE ETMEK, TARTIŞMAK) SÛRESİ
 • 106- HUCURÂT (ODALAR) SÛRESİ
 • 107- TAHRÎM (HARAM KILMAK) SÛRESİ
 • 108- TEGÂBÜN (ALDANMA) SÛRESİ
 • 109- SAFF (SAF TUTMAK) SÛRESİ
 • 110- CUMA (CUMA NAMAZI) SÛRESİ
 • 111- FETİH (MEKE’NİN FETHİ) SÛRESİ
 • 112- MÂİDE (SOFRA) SÛRESİ
 • 113- TEVBE (TÖVBE ETMEK) SÛRESİ
 • 114- NASR (ALLAH’IN YARDIMI) SÛRESİ
 • DERLEYEN VE İRDELEYENİN SON SÖZÜ
 • YARALANILAN KAYNAKLAR
 • DERLEYEN VE İRDELEYENİN ÖZGEÇMİŞİ

Okuyucu Yorumları

1 yorum yazıldı. Sizde bir yorum yazın

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Sabri KOCABAY
SAYIN TÜRK HALKI!

GERÇEK İSLAMİYETİ; DİNİ MENFAAT VE ÇIKAR ARACI OLARAK KULLANARAK TEMİZ VE SAF HALKIMI SÖMÜREN FIRKALARDAN, TARİKATLARDAN, CEMAATLARDAN, ŞEYHLERDEN VE SÖMÜRÜCÜ DİN YOBAZLARINDAN ÖĞRENMEK YERİNE, HEM AYETLERİ TÜRKÇE, HEMDE AYETLERİN BİLİMSEL AÇIKLAMASI TÜRKÇE OLAN ALLAH’IN O İLAHÎ KİTABI “SURELERİN İNİŞ SIRASINA GÖRE KUR’AN’I KERİM’İN BİLİMSEL OLARAK İRDELENMESİ” İSİMLİ ESERDEN ÖĞRENMENİZ ÖNEMLE TAVSİYE EDİLİR!!!.

Benzer Ürünler