Kanon: Kutsal Kitapların Yeni Bir Yorumu

49.00 TL 99.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Günümüzde, yeni nesiller, daha doğrusu “eşiği atlamış bir kesim”, “Kâinatı” da kapsayacak şekilde artık geniş ufuklu bir perspektife sahipler, teknoloji ve kitaplar sayesinde… Öyle ki, bu yeni çağla birlikte dua ve ibadetin de belirli bir yeri ve zamanı yok. Zaman ve Mekandan bağımsız bir şekilde, isteyen istediği yerde Allah’a ulaşabiliyor, dua ediyor.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Mabet duvarları arasına sıkıştırılmış “Tanrı’nın Evi” kavramına artık günümüzde pek sıcak bakmıyorlar. İbadethaneler tenhalaşırken, artan genç ve dinamik toplumlar ve nüfusla birlikte çevreyle bütünleşme ve internet çağıyla birlikte mobil iletişim ve globalizasyon ile birlikte anlık veri ve kitle iletişimi, bilginin anlık işlenişi ve iletişimi de yoğunlaşıyor. Sanki, bu noktada hacmi tasavvur bile edilmeyecek çok daha büyük, sanki tüm dinleri de içerisine alan bir yapı şeklindeki, büyüklükte bir “Evrensel Bir Mabet ’in” farkına varılıyor.

“Tanrı’dan korkma” şeklinde değil; ama “Doğa sevgisiyle” ve “Tabiatla iç içe olma” ve “Merhametli” olma duygusu ve “Tanrıyla birleşme, Evrensel bütünleşme” kavramları gün geçtikçe artıyor! Ve Tabiat’da “görevi” olmayan tek bir canlının bile bulunmayacağının bilincindeler. “Zararlı Hayvan”, “Zararlı Bitki” söylemleri onlara çok uzak!

Kobay olarak kullanılan bir fare veya bir maymun için veya eziyet görmekte olan bir kedi veya köpek veya diğer bir canlı türü için meydanlar doluyor! Veyahutta Türkiye’de yaşanan “Gezi Parkı” eylemlerinde çok daha belirgin ve bariz bir şekilde bir sosyolojik örnek şeklinde derinleşerek birkaç on ağaç için kitleler ölümüne bütünleşebiliyorlar. Bu örnekler, tarihteki daha önce yaşamış kavimlerle karşılaştırıldığında, benzersiz birer sevgi numunesi gibi görünüyor, bir bilinç kayması ve kritik bir “ALTINÇAĞ”, “BİLGİ ÇAĞI” eşiğine gelindiği mesajını veriyordu.

İşin ilginç yanı; Kuran-ı Kerim “Oku” diye başlıyor… Fakat şu bir gerçek ki, içeriğinde de “başka bir kitap okuma” mealinden tek bir ayet yok! Sadece “oku”, demesi “neyin okuyacağımızı” veya “neyin okunacağı” meselesinin ucunu açık bırakmıştır. Belki de tek bir kalıp yok, “Okunması gereken Tüm Kainat”, ve Kainatın tümü belki de “Dev bir Mabed ve Yaratıcı tarafından yazılmış Sayısız Kitaplar Bütünü”..

KANON, yeni çağın bir KUTSAL KİTABI yazılsa ve kesintisiz devam eden TANRI / ALLAH VAHYİ'nin uzun zamandır beklenen yeni bir uzantısı ve evrensel mesajı gönderilse, bu ne olurdu? Tanrı insanlığa ne söylemek ve mesaj vermek isterdi? Düşüncesi doğrultusunda oluşturulmuş bir Kutsal Kitap tematiğidir. Elinizdeki Eser, bu yönde yazılmış -Çok yönlü- 33 yıllık Teolojik bir çalışmanın ürünüdür.

  KANON, ÜÇ ANA BÖLÜMDEN OLUŞUR:

 1- KUR'AN, İNCİL ve TEVRAT - genel bir değerlendirilme -

 2- “KUR’AN’IN KANONİK YORUMU” (99 Kanon)

 3- “İNCİL’İN KANONİK YORUMU” (303 Kanon)

İçindekiler

 • KANON NEDİR?
 • KHALKİ AVATAR KİMDİR?
 • GİRİŞ
 • Kan’on Kelimesi’nin Kökeni & Eski Mısır
 • ESKİ ANTLAŞMA KANONUNUN GEÇERLİLİĞİ
  • Yeni Bir "Kanon" Yazılabilir mi?
 • Tarihsel ve İdeolojik Açıdan Kan’on’un Anlamı:
 • Tanrı Vahyi’nin Devamı Olan Kutsal Kitapların’ın Değişmezliği Meselesi
  • Eski Ahid’in “Kanon” Oluşumu
  • Yeni Ahit’in “Kanon” Oluşumu
 • Kanon Listeleri:
 • KISACA ROMA TARİHİ [M.Ö. 750 - M.S. 1453]
 • İlahi Dinlerin Kitaplarının Oluşumu
 • Da Vinci Etkisi:
 • Dan Brown ve Hristiyanlığa Etkileri
 • Yeni Ahid’in Eski El Yazmaları
 • Kodeks Alexandrinus
 • Kodeks Vatikanus
 • Kodeks Sinaticus
 • John Rylands Papirüsü
 • Arsoinoe Yazmaları
 • Chester Beatty Papirüsleri
 • Eski Ahid’in Diğer Çevirileri
 • Kanonik İncillerin Kabul Edilmesi ve İznik Konsili
 • Rahip Arius’un Tevhid İnancını Savunması:
 • İznik Konsülü'nde Diğer Yaşananlar:
 • Ölü Deniz Tomarları “The Dead Sea Scrolls”
 • Tarihsel Bakımından Kitab-ı Mukaddes’in Metinleri Nasıl Değerlendirilebilir?
  • A. Bibliografik Test
  • B. İçsel Kanıt Testi
  • C. Dışsal Kanıt Testi
 • Peygamberlere Göre (Nebi’îm) Kutsal Kitap’ın Değişmezliği
 • Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Arasındaki Değişik Vahiy Kavramları
 • Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed Kendi Dönemindeki Mevcut Olan Kutsal Kitab’ı Tanrı’nın Kelâmı Olarak Kabul Ediyordu
 • Kur’ân’a Göre Mü’minler, Kutsal Kitaplar Arasında Hiçbir Ayrım Yapmazlar
 • Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Allah’ın Kelâmı Değiştirilemez
 • Kur’ân’a Göre Allah’ın Kelâmı Bizzat Allah Tarafından Korunmaktadır
 • İslamiyet öncesi Kutsal Kitap, Kanonik Yahudi-Hristiyan Yazıtları ve Dinlere Genel bir Bakış ve Sonuçlar
 • Tarihin Akışını Değiştiren İslam Öncesi İndirilen Kanon’lar
 • İslâmiyet’te “Nesih”:
 • “Önceki Kutsal Vahyin İptal Edilmesi” Meselesi
 • Kur’ân’a Göre de Allah’ın Kelâmı Ebediyete Kadar Geçerli Kalacaktır
 • Kutsal Kitapların Değişip Değişmemesi Üzerine Felsefi Düşünceler ve Bazı Mantık Meseleleri
  • A. “A Priori” meselesi (Önyargı)
  • B. “Petitio Principii” (Kıyas) meselesi
  • C. “Argumentum Ad Ignorantium” (Bilinmezlik, Agnostik) Kanıt
  • D. Argumentum Ad Hominem (Tartışmaya dayalı) Kanıt
  • E. “Argumentum Ad Verecundiam” (Otorite) Kanıtı
  • F. “Argumentum Ad Baculum” (Baston) Kanıtı
  • G. “Argumentum Ad Populum” (Halk) Kanıtı
  • H. “Argumentum İp Se Dixit” (Temelsiz) Dogma
  • I. “Argumentum Non Sequitur” (Akla Dayalı) Kanıt
  • J. Doğru Akıl Yürütme
 • YENİ ANTLAŞMA KANONU
  • GİRİŞ
  • ESKİ ANTLAŞMA KANONUNUN GEÇERLİLİĞİ
  • YENİ ANTLAŞMA KANONUNUN OLUŞUMU
  • YENİ ANTLAŞMA KANONUNUN ÖNEMİ:
  • NEDEN BİR YENİ ANTLAŞMA KANON’U GEREKLİDİR?
 • KANON’UN GÜNÜMÜZDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK:
  • APOKALİPTİK BİR ÇAĞ’A GİRERKEN - 'KIYAMET ÇAĞI'NA- GÖRE 'YENİ BİR KANON'UN GEREKLİLİLİĞİ
 • KANON-Birinci kitap:
  • KHALKİ AUM KİTABI
  • GİRİŞ:
  • KUR’AN-IN KANONİK YORUMU
 • KANON-İkinci Kitap
  • KHALKİ AVATAR KİTABI
  • GİRİŞ: İSA MESİH’İN HAYATI:
  • İNCİL-İN KANONİK YORUMU
 • KANON TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Benzer Ürünler