Jung Psikolojisi

9.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Jung’a göre iç dünyamıza yönelik de çeşitli yapılarımız vardır. Her insanda hem dişiliğe ait bir davranış ve hissediş yapısı (ki buna “anima” adını vermiştir) hem de erkekliğe ait bir yapı (“animus”) vardır. Ona göre bu iki yapı arasındaki dengeye ait sorunlar cinsel kimlik bozukluklarından, kişilik bozukluklarına dek çok farklı psikiyatrik bozukluklara yol açabilmektedir. Bunların en altında ise, “kendilik” dediğimiz asıl bizim içimizdeki öz olarak düşünülebilecek olan, rüyalarımızda farklılaşarak ortaya çıkan adeta yerkürenin merkezindeki mağma katmanı gibi enerjik bir yapı vardır.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

İÇİNDEKİLER

 Carl Gustav Jung’un Yaşam Öyküsü

BİRİNCİ BÖLÜM: JUNG PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

ANALİTİK PSİKOLOJİ
Bilinç ve Bilinçdışının İşlevi
Kişilik Kuramı
Psikoterapi Süreci
Jung’un psikoloji-psikiyatri bilimine yaptığı katkılar
Bilincin öne çıkışı
Bilincin İşlevleri
İşlevlerin yönetimi:
Psikolojik tipler & Dünyaya yönelik tutumlar:
Dışadönüklük
İçe dönüklük
Bilinçdışı: Kişisel ve Kolektif Bilinçdışı
Bilinç ve bilinçdışı ilişkisi:
Jung ve Eşzamanlılık
Eşzamanlılık –Jung’un Gerçekliğe Yanıtı
GÖLGE KAVRAMI VE JUNG..

İKİNCİ BÖLÜM: FREUD VE JUNG ARASINDAKİ FARKLAR

Edebiyat Konusunda Freud ve Jung'un Yaklaşımlarının Kıyaslanması
FREUD VE JUNG DA PSİKANALİZ VE DİN..
Edebiyat Konusunda Freud Ve Jung'un Yaklaşımlarının Kıyaslanması
PSİKANALİZ VE DİN
PSİKANALİZDE RÜYA YORUMU FREUD VE JUNG..

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: JUNG VE DÖRT ARKETİP..

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: JUNG VE PSİKANALİTİK KURAM

JUNG PSİKOLOJİSİNE AİT BAZI KAVRAMLAR
Kollektif Bilinçaltında bulunan belli başlı arketipler:
KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ
YAŞAM DÖNEMLERİ
İŞLEVLER
RÜYALAR VE SİMGELER
JUNG TERAPİSİ
PSİKOTERAPİDE SİMGELERİN KULLANIMI
RÜYALAR VE SİMGELER
RÜYALAR VE YORUMLAR
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER
Arketip Kavramı ve Marka Kişilikleri
Stratejik Açıdan Marka Kişilikleri
Jung'a Göre Kişilik Yapısı
Kişisel Bilinçaltı

BEŞİNCİ BÖLÜM: Analitik Psikoloji Temel İlke ve Kavramlar

CARL GUSTAV JUNG'da, Eşzamanlılık –Jung’un Gerçekliğe Yanıtı
TEORİ
Arketipler
Anne Arketipi
Mana
Gölge
Persona
Anima ve animus
Diğer arketipler
İnsan aklının dinamikleri
Benlik
Eşzamanlılık

ALTINCI BÖLÜM: JUNG ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

Arketip Kavramları
Eril Arketipler:
Dişil Arketipler:
Kötüler:
Asıl Mesele: Carl Gustav Jung ve Analitik Psikoloji (Özet ve Karşılaştırma)

YEDİNCİ BÖLÜM: CARL GUSTAV JUNG VE PSİKOLOJİ YENİ BİR DÖNEM

“BİLİNÇALTININ ÇÖZÜMÜ”
Carl Jung'un Astroloji Hakkındaki Söylemleri
JUNG’ DAN BAZI SÖZLER:

SEKİZİNCİ BÖLÜM: SONUÇLAR ..

DOKUZUNCU BÖLÜM: JUNG PSİKOLOJİSİNE AİT BAZI KAVRAMLAR

KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ
İnsan aklının dinamikleri
Benlik
Eşzamanlılık
Hayvan Davranışlarına Psikolojik Yaklaşımlar
İnsan Davranışlarının Anlaşılmasında Bir Yaklaşım: Psikoanalitik Kuram
Freud ve Evrimsel Biyoloji: Psikanalitik Kuram'ın Eleştirisi
FELSEFENİN PSİKANALİZ ÜZERİNE ETKİLERİ…
BİLİNÇDIŞININ KARANLIK YANI
JUNG’A GÖRE CİNSELLİĞİN İŞLEVİ…
Komplekslerin Tipolojisi
Libido Ve İtkiler ve Yükseltilmesi
Libidonun Dinamiği
Freud’dan Sonra Libido

 

Benzer Ürünler