İz Bırakan Öğretmenin Eğitimde Tespit Ettiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri

6.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

 Öğretmenliğe başladığım günlerde sınıf içerisine girdiğimde, içimdeki heyecan öylesine fazlaydı ki sanki ayaklarım yere basmıyordu. Sınıfta dersi işlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadan teneffüs zili çalıyordu. Çünkü dersi işlemek için yeterli öğretmenlik tecrübesine sahip değildim. Yaptığım uygulamaların doğru olup olmadığını da bilemiyordum.

  Dersi en iyi şekilde yapabilmek için çok çabalıyordum. İdeal olmak için uğraşıyordum. Eğitim fakültesinden muzun olmamış olmam benim için çok büyük bir eksikti. Bu eksiğimi kapatabilmek için, sürekli tecrübeli öğretmenlere sorarak, yöntemler öğrenmeye çalışıyordum. Bu emektar öğretmenlerimin sabırla benim sorularımı cevaplamaları oldukça yol gösterici oldu. Ama bana yetmediğini düşünüyordum.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

  Daha fazla kendimi geliştirmek için ne yapabilirim diye düşünmeye başladığım günlerde, vitrinde gözüme bir kitap takıldı. Bu kitap Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu’nun, “Çocuk Ruh Sağlığı” kitabıydı.  Kitabı aldım okudum. Ne yapmam gerektiğine o kitaptan sonra karar verdim. Kendimi ilerletebilmemin en iyi yolu İnsan Psikolojisini ve tabii Karşımdaki kitle olan gençlerin psikolojisini bilmekti.

  Önce okulumuzun rehber öğretmeninden bu konularda yazılmış olan kitaplar önermesini istedim. Önerdiği birkaç kitabı alıp okudum. Ondan sonra aradığım tılsımı bulmuştum. Gençlik çağına yönelik, ne kadar çok psikoloji kitabı okursam,  o kadar fazla nasıl davranacağımı bilerek yaklaşımlarda bulunabilecektim.

 Bu kitaplar benim öğrencilere nasıl yaklaşımlarda bulunmam gerektiği konusunda yol gösterici oldu. Ama sadece psikoloji kitapları okumakla aradaki açığı kapatmama yetmedi. Başka ne yapabilirdim? Bu konudaki çözüm yollarından birisi de eğitim içerikli kitapları okumamdı. Bulabildiğim kadar okumaya çalıştım. Bu kitaplardan öğrendiklerim de kendimde hissettiğim açıkların bir kısmını karşılıyordu.

  Lakin, bunlar da yetmedi. Öğretmen çok yönlü olmalı. Başka neler yapabilirim? Sorusunu kendime sorunca; bulduğum cevaplar oldukça fazlaydı. Gündemi yakalamalıyım. Güncel konulara duyarsız olmamalıyım.  Bilimsel gelişmeleri takip etmeliyim.  Bunlar da yetmez. Haklarımı bilmeliyim. Yönetmelikleri azami ölçülerde takip etmeliyim. Düşünmeliyim. Düşündüğümü uygun dille söylemeliyim. Değişen eğitim sistemlerimizi öğrenmeliyim. Yöntemler geliştirmeliyim, Deneyler geliştirmeliyim… Kısaca sürekli kendimi geliştirmek ihtiyacı içinde oldum. 25 yıllık öğretmenlik yaşantımda öğrenip uyguladıklarımın yanı sıra,  hala etkili öğretmenlik konusunda çok şey öğrenmem gerektiğini düşünüyorum.

  Zamana bağlı olarak değişen teknoloji, eğitim sistemleri, dünyadaki uygulamalar, gençlerin hayata bakış açısındaki değişme, baş döndüren bilimsel gelişmeler… Bu değişmelerin sonu olmadığına göre, ben de öğrencilerimin karşısında, zamana ayak uydurabilmek için kendimi sürekli geliştirmeliyim.  Bunun sonu hiç gelmeyecek. Sanırım içimdeki bu kendimi geliştirme çabalarım, öğretmenlikten zevk alarak yapmamı sağlayan etmenlerden biri olarak beni sürekli içine çekiyor. Bu nedenledir ki, tecrübelerimi öğretmenler ve diğer eğitim camiasıyla paylaşmak istediğim için bu kitabı yazmaya karar verdim.

   Bu kitabı okurken:

* Eğitim-öğretim camiası içerisinde olan idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin karşılıklı beklentileri,

* Okullarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri,

* Okullarda çekilen kopya yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler,

* Özellikle fizik dersinin etkili işlenişi için uygulamalar,

* Ders işleme yöntemleri,

* Etkili ders işleme ortamları,

* Öğretmenlik uygulamalarımdan bazı örnekler,

* Sınıf ortamlarında karşılaştığım olaylardan örnekler,

* Geliştirip Uyguladığım Fizik Dersi deneyleri,

* Fizik Müfredatına ilişkin görüşlerimi bulacaksınız.

Öğretmenliğin zevkini yaşayacağınız, eğitim ortamları içinde bulunmanız dileklerimle, saygılarımı sunarım. 

                    Şehriye Işık

              Emekli Fizik Öğretmeni

İÇİNDEKİLER

 • ÖNSÖZ
 • ÖĞRETMEN HER ŞEYDİR
 • Eğitim-Öğretim Ortamlarında Etkileşenlerin Karşılıklı Beklentileri
  • a- Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Ortamlarından ve Öğretmenlerden Beklentileri
  • b-Velilerin Öğretmenlerden Beklentileri
  • c- Öğrencilerin velilerinden belli başlı beklentileri
  • d-Benim Öğrencilerimden Beklentilerim
 • A- Lise Düzeyindeki Eğitim-Öğretim Ortamlarında Öğretmenlerin Karşı Karşıya Kaldığı Sorunlar
 • B- Sorunların Giderilmesi İçin Yönetim Kadrolarınca Yapılması Gerekenler
 • C- Sorunların Giderilmesi İçin Öğretmenler Tarafından Yapılması Gerekenler
 • D- Öğretim Ortamlarındaki Sorunları En Aza İndirebilmek İçin İdare-Veli-Öğretmen İletişimi Nasıl Yapılmalıdır?
 • Sınıf Rehberliği Derslerinin İşlenişi
 • Sınıf Rehberliği Yıllık Çalışma Raporu
 • Okullardaki Sınıf Ortamlarının Karakteristikleri
 • Sınıfların Türleri ve karakteristik özellikleri
  • a- Ders dinlemeyen sınıflar
  • b- Kalabalık sınıflar
  • c- Mevcutları az olan sınıflar
  • d- Bakanlık Genelgeleri ile bir üst sınıfa geçen öğrencilerden oluşan sınıflar
  • e- Son Sınıflar
 • DERSLERİN İŞLENİŞİ
 • ETKİLİ SINIF ORTAMLARI OLUŞTURMA İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
 • ÖRNEK  OTOBİYOGRAFİ
 • Bir Öğretmenin derse girerken yanında bulundurması gereken materyaller
 • Ders planının faydaları
 • Ders Esnasında Hangi Öğrenciye Nasıl Söz Vermeli? Neden?
 • Yazılı sınavlar
 • Örnek Sınav Oturma Planı
 • Yazılı Sınav Soruları Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
 • Öğrenciler Sınavlarda Niçin Kopya Çekerler?
 • Kopya Çekmenin Öğrencilerde Meydana Getirdiği Olumsuzluklar
 • Öğrencilerin Uyguladığı Bazı Kopya Yöntemleri
 • Öğrencilerin sınavlarda kopya çekmelerini önlemek için yapılması gerekenler ve alınabilecek önlemler
  • YUMURTAYI ÇALMAK
 • Kopya Çeken Öğrencilere Sıfır Verildiğine Dair Bir Dilekçe Örneği
 • Öğrenci Yıllıklarına Yazdıklarımdan Örnekler
 • MESLEK TACI (Öğretmenler Günü İçin)
 • Öğrencilerin Boş derslerinin doldurulması
 • Benim Öğretmenliğimdeki Repliklerim
 • Ev Ödevleri
 • Öğretmen dersi nasıl sunmalıdır?
 • Sözlü sınavlar:
 • Fizik Derslerini İşlerken Genellikle Uygulanan Yöntem ve Teknikler
  • 1- Deney Metodu Fizik Derslerinin Vazgeçilemez Yöntemidir
  • ALÇAK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI NEREDE?
  • 2- Anlatım Metodu
  • 3- Problem Çözme Yöntemi
  • 4- Etkin Öğrenci Metodu
  • 5-Güven Kazanma Uygulaması
  • 6-Açık Kapı Bırakma Taktiği
  • 7- Düşünmeye Yönlendirme Taktiği
  • YARATICI GÜÇ BİRLİĞİ İÇİN
  • 8- Araştırma Metodu ile İlgili Uygulamalar
 • Hazırlatmış Olduğum Araştırma Konularından Bazıları
 • ÖĞRETMENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
 • Yaptığım konuşmalardan bazıları:
  • 1- Okulun Açılış Günü Öğretmen Konuşması
  • 2- Öğretmenler Günü Öğretmen Konuşması
 • Okullarımızda Fizik Dersi Müfredat Programının Geliştirilmesi İçin Görüşlerim
 • MEB komisyonunca her sınıf düzeyinde hazırlanması gereken öğretmen kılavuz kitaplarında neler bulunmalı?
 • SON SÖZ
 • EKLER
 • KAYNAKÇA

Benzer Ürünler