Havalimanı Reklamcılığı ve İletişim Üzerine Birkaç Söz

0.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

Uluslararası havalimanlarında yapılan reklam uygulamaları, gelişen teknoloji ile birlikte daha etkili bir biçimde büyük kitlelere erişimde kilit rol oynamaktadır.

Havalimanlarının sürekli yaşayan devingen yapıları, birçok kesime ulaşmadaki hızı ve başarısı, üst gelir grubuna kolay ulaşma gibi avantajları da barındırıyor olması nedeni ile reklamcılık için oldukça ‘’özel‘’ bir alan olagelmektedir.

Online-Özeti-Oku Basılı-olarak-satın-al
D-&-R-Logo İdefix-Logo

Havacılığın kendine özgü atmosferi, havalimanlarında seyahat eden, bekleyen, transit geçen yolcuların bu yapılarda geçirdikleri süreler ve bu sürelerde sürekli bir dikkat yoğunluğu içinde olmaları söz konusu alanlarda sunulan uygulamaların istenen ve hedeflenen kitlelere ulaşım becerisini ortaya koymaktadır. Ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra havalimanı işletmeleri için de havalimanlarının etkileyici atmosferi, reklam ve tanıtım çalışmaları yolu ile bahsi geçen firmaların büyük ölçekte gelir ve prestij elde etmelerine olanak sağlamaktadır. Birçok marka ve çokuluslu şirket için bu tür alanlarda yer almak başlıca bir prestij unsuru olarak da düşünülmektedir. Havalimanlarındaki reklam uygulamaları bagaj konveyörlerinden, bagaj taşıma arabalarına, binaların çatılarından, kulelere hatta açık alan uygulamalarına kadar geniş ve çarpıcı alanlarda uygulanabilme şansına sahiptir. Çalışmada, bazı uluslararası havalimanlarında yapılan reklamcılık uygulamalarına ait görsellere yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, havalimanlarındaki reklamcılık uygulamalarını tanımlamak ve buralarda kullanılan reklamcılık uygulamalarının hedef kitle üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.

Maltepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Ana bilim dalındaki doktora derslerim sırasında, uzun yıllardır çalıştığım Havacılık sektöründe ve Havalimanlarındaki tecrübemi bu alan ile bütünleştirerek bu çalışmaları ortaya çıkarmamı sağlayan, yaptıkları katkı ve destekleri sebebiyle;

Rektör Prof. Dr. Şahin KARASAR

Danışman hocam Prof. Dr. Gürdal ÜLGER

Hocalarım Prof. Dr. Yalçın KIRDAR, Prof. Dr. Seval Ersöz KARAKULAK bölüm başkanımız Prof. Dr. Gül BATUŞ ve bu çalışmalarımda katkısı olan değerli çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler…

                                                                            Mehmet Cemil ACAR

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

1. HAVALİMANLARINDA HAVA TARAFI REKLAMCILIK UYGULAMALARI: ULUSLARARASI HAVALİMANLARINDAN ÖRNEKLER VE TÜRKİYE HAVALİMANLARI OLANAKLARI

Havalimanları Hava Tarafı Reklamcılık Uygulaması Çeşitleri

Uluslararası Havalimanlarında Hava Tarafı Uygulamalarından Örnekler

Arazi giydirme / peyzaj / boyama reklam uygulamaları

Dış cephe giydirme / billboard / dijital pano / kayar reklam uygulamaları

Köprü / körük giydirme uygulamaları

Uçak giydirme uygulamaları

Hangar / bina çatısı giydirme uygulamaları

Hava trafik kontrol kulesi reklam uygulamaları

Türkiye’de Bulunan Havalimanlarında Hava Tarafı Reklamcılığına Olanak Sağlayan Araziler

Esenboğa Havalimanı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Muğla Dalaman Havalimanı

Gaziantep Havalimanı

Kayseri Havalimanı

Trabzon Havalimanı

Kaynakça

2. HAVALİMANLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL HAVALİMANI ÖRNEĞİ

Havalimanlarında Sosyal Medyanın Kullanımı

Sosyal Medya Alanları

Sosyal Medya ve Online Topluluklara Katılım

Sosyal Yayıncılık

Pazarlama aracı olarak mobil uygulama

Havalimanları & Sosyal Medya Pazarlaması

Havalimanlarında Çapraz Satış

Mobil cihazlarda güvenlik

Etkileşimli medyada imaj algısının etkisi

Akıllı telefonlarda WOM

Havalimanlarında Sosyal Eğlence ve Ödül Programları

En İyi Uygulamalar

Singapur Changi Havalimanı

Dubai Uluslararası Havalimanı

Heathrow Havalimanı

Havalimanlarında Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamaya İlişkin Müşteri Deneyimi: İstanbul Havalimanı Örneği

Gelecekte Planlanan Dijital Satış Teknolojileri:

Kaynakça

3. HAVALİMANLARINDA SOSYAL MEYDANIN KULLANIMI

Social Media Zones - Sosyal Medya Alanları

Social Community - Sosyal Medya ve Online Topluluklara Katılım

Social Publishing-Sosyal Yayıncılık

Social Commerce-Sosyal Ticaret

Havalimanları & Sosyal Medya Pazarlaması

Dijital Pazarlamada Yeni Bir Çağ; Sanal Alışveriş Uygulaması

Havalimanında Sanal Alışveriş Uygulaması

En İyi Uygulamalar-Best Practices

Singapur Changi Havalimanı

Dubai Uluslararası Havalimanı

Heathrow Havalimanı

Kaynakça

4. ULUSLARARASI HAVALİMANLARINDA REKLAM UYGULAMALARI

Dijital Pazarlama Yöntemleri

DHMİ Genel Müdürlüğü

DHMİ Sosyal Medya Etkileşimleri

Kaynak: (Uluslararası Havalimanlarında Reklamcılık)

Kaynak: (DHMI Uçuş Rehberim Aplikasyonu)

5. HERMAN VE CHOMSKY’NİN PROPAGANDA MODELİ VE YAPISAL SÜZGEÇLER

Propaganda Modeli ve Yapısal Süzgeçler

Çalışmak için reklamcılık ruhsatı gerekliliği

Kitle medyasının haber kaynakları

Tepki üretimi ve zorlayıcılar

Komünizm Karşıtlığının denetleyici mekanizması

Propaganda Modeli ve Olay TV

11 Eylül Saldırıları ve Medya Propagandası

Felaket Tellalları

Sonuç

Kaynakça

6. İLETİŞİM KURAMLARI; ANAAKIM VE ELEŞTİREL KURAMLAR BU YAKLAŞIMLARIN İDEOLOJİK BAKIŞ AÇILARININ VE TEMEL FARKLILIKLARI

Reklam ızgaraları modelleri ve FCB Planlama Izgarası

Chomsky’nin Propaganda Modeli ve modelde ele alınan yapısal süzgeçleri

7. İDEOLOJİ VE DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITLARI ÜZERİNE

Louis Althusser kimdir?

ANALİZ

Kaynakça

ÖZGEÇMİŞ

Benzer Ürünler