Hakkari Yöresi Etnografik Eserler

0.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

Etnografik eserler kültürel ve tarihsel niteliğe haiz belge değeri taşır. Zira bu belgeler vasıtasıyla bir toplumun geçmiş dönemleriyle bağlantılı geleneksel inançları, sosyal yaşamı, örf ve adetleri, dini-ahlaki öğretileri, tutum ve davranışlarını ve aynı zamanda bilgi, beceri, tasarım ve yetenekleri; gelişmişlik düzeyi ve ekonomik ilişkileri gibi pek çok husus hakkındaki münasebetlerini anlamak mümkündür. Hakkâri yöresi etnografik eserleri malzeme ve bezeme çeşitliliği açısından irdelendiğinde, objelerin söz konusu özellikleri taşıdığı; dünyanın pek çok toplumunun ilgisini üzerine çekerek sanatsal odaklı önemini hissettirdiği görülmektedir.   

Bu çalışmada Hakkâri il sınırları dâhilinde 32 yerleşim yerindeki etnografik eserlere yer verildi. Aynı zamanda bir taraftan tespit edilen eserler kayıt altına alırken diğer taraftan her bir eser hakkında teşekkül eden tarihsel öykü belirlemeye çalışıldı. Zira eserlerin toplumun kültürel hayatına girmesi, belli bir anlam ve önem kazanması tarihsel bir seyir ve süreçte gerçekleşir. Eserin zaman içerisinde sahip olduğu gerçek işlevinin yanında sanatkârın buna hangi duygu ve düşünceler yüklediği de araştırıldı. Her biri büyük bir emek harcanarak ve sabırla üretildiği anlaşılan sanat eserlerindeki hayranlık uyandıran görselliği, bunu oluşturan süslemeleri ve motifleri sanat tarihi disiplini açısından değerlendirmeye çalışıldı. Bu açıdan, büyük bir emek ve sabırla üretilen sanat eserlerindeki muhteşem görselliğin yanı sıra üzerlerine işlenen bezeme ve motifleri sanat tarihi disiplini açısından ele alınarak bu kültürel mirasın gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Hakkâri’nin etnografik eserleriyle ilgili yürütülen bu çalışma, Hakkâri il ve bağlı ilçe, belde / köy gibi yerleşim yeri esaslı bir saha çalışmasına dayanır. Bu araştırma ayrıca dört etnografik eser koleksiyonunu kapsamaktadır.  Araştırma esnasında incelemek üzere tespit edilen her bir eser için bir envanter fişi yanı sıra eserlerin genelini kapsayan bir de fotoğraf albümü oluşturuldu. Başlatılan saha çalışması esnasında materyal taramak için gidilen yerleşim birimlerinin mülki amirleri ve yerel yöneticileri ziyaret edilmek suretiyle konu hakkında görüşlerine müracaat edilerek destekleri alındı. Kasaba, köy ve mezralarda mukim yöre halkının çalışma ile bağlantılı ilgi ve takdirleri toplandı. Araştırma, tarama ve inceleme sürecinde ihtiyaç duyulan yardımı esirgemeyen ancak sonradan vefat ettiği öğrenilen sanatkârları rahmetle ve şükranla anıyoruz.

Uzun bir zamana yayılan çalışma neticesinde açığa çıkarılan kitap çalışması konu ile ilgili akademik çevrelere, araştırmacılara ve ilgi duyan okuyuculara beklentilerine cevap verecek bir kaynak olması temenni edildi.  

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

1.    GİRİŞ

2.    ARAŞTIRMA VE KAYNAKLARI

3.    GEREÇ VE YÖNTEMLER

 1. 3.1 Gereç
 2. 3.2 Yöntem

4.    KONUNUN NİTELİĞİ VE ÖNEMİ

5.    ARAŞTIRMAYA KONU MEKÂNLAR

 1. 5.1 Durankaya (Silehya) Beldesi, Hakkâri
 2. 5.2 Geçitli (Peyanıs) Köyü, Hakkâri
 3. 5.3 Kamışlı (Elkik) Köyü, Hakkâri
 4. 5.4 Çanaklı (Baz) Köyü, Hakkâri
 5. 5.5 Boybeyi (Asingiran) Köyü, Hakkâri
 6. 5.6 Bağışlı (Şivelan) Köyü, Hakkâri
 7. 5.7 Demirtaş (Evranıs) Köyü, Hakkâri
 8. 5.8 Yağmurlu (Hisane) Mezrası, Hakkâri
 9. 5.9 Oluklu (Eremyan) Mezrası, Hakkâri
 10. 5.10..Akçalı (Gezne) Köyü, Hakkâri
 11. 5.11..Yeniyol (Bereman) Mezrası, Hakkâri
 12. 5.12..Doğanyurt (Piran) Köyü, Hakkâri
 13. 5.13..Çavuşlu (Erdanis) Mezrası, Hakkâri
 14. 5.14..Geçimli (Dêra Marsava) Köyü, Hakkâri
 15. 5.15..Çığlı (Aşut) Köyü, Çukurca İlçesi
 16. 5.16..Gündeş (Geyman) Köyü, Çukurca İlçesi
 17. 5.17..Narlı (Biyadir) Köyü, Çukurca İlçesi
 18. 5.18..Üzümlü (Deştan) Köyü, Çukurca İlçesi
 19. 5.19..Dilekli (Suke) Köyü, Yüksekova İlçesi
 20. 5.20..Büyükçiftlik (Hıravat) Beldesi, Yüksekova İlçesi
 21. 5.21..Kurucak (Kaniğeci) Mezrası, Yüksekova İlçesi
 22. 5.22..Yeşiltaş (Şitazın) Köyü, Yüksekova İlçesi
 23. 5.23..Armutdüzü (Metolanıs) Köyü, Yüksekova İlçesi
 24. 5.24..Altınsu (Şapatan) Köyü, Şemdinli İlçesi
 25. 5.25..Korgan (Gülank) Köyü, Şemdinli İlçesi
 26. 5.26..Bağlar (Nehri) Köyü, Şemdinli İlçesi
 27. 5.27..Derayanı (Gülkan) Mezrası, Şemdinli İlçesi

6.    HAKKÂRİ YÖRESİNDE GİYİM KUŞAM

 1. 6.1 Erkek Giysisi

6.1.1    Şel û şepik

6.1.2    Şel û kurtik

6.1.3    Bergûz

6.1.4   Tirgal

6.1.5    Kuşak (Şûtik)

6.1.6    Cepken (Kerik)

6.1.7     Baş Giysileri

6.1.8     Kepenek / Kepene

 1. 6.2 Kadın Giysisi

6.2.1     Kiras-Fîstan

6.2.2     Kuşak ve Kemer

6.2.3     Yelek / Kutik

6.2.4     Başörtüsü

6.2.5     Yen (Zendik) ve İş Önlüğü (Bervang/ Bervanik)

7.      ÖRGÜ İŞLERİ: YÜN ELDİVEN VE YÜN ÇORAPLAR

 1. 7.1 Yün Eldiven / Destikê bi rîs
 2. 7.2 Yün Çorap / Gorê bi rîs

7.2.1     Konçsuz Yün Çoraplar (Goreyên Bêbask / Bêsaq

7.2.2     Kısa Konçlu (Goreyên Bask Kurt / Saq Kurt) Erkek Yün Çorabı

7.2.3     Uzun Konçlu (Goreyên Bask Dirêj  / Saq Dirêj) Yün Çoraplar

7.2.4     Diz Üstü Yün Çoraplar / Sak,  Goreyên Sak

7.2.5     Dizlik / Tozluk (Sak)

7.2.6     Damat Çorabı / Goreyên Zavan

7.2.7     Gelin Çorabı / Goreyên bûkan

7.2.8     Namaz Çorabı / Gorê nimêjê / nivêjê

7.2.9     Namaz Bilekliliği / Zendikê nimêjê / nivêjê

7.2.10   Bezemeye Göre Hakkâri Yöresi Yün Çorapları

8.     AYAKKABI / PELÂV, şekal, sol

 1. 8.1 Reşik
 2. 8.2 Lastik / Şekal
 3. 8.3 Çarık (Kalik)

9.     DOKUMA / Raçandin, tevn

 1. 9.1 Halı / Mehfûr
 2. 9.2 Kilim / Ber, Berik
 3. 9.3 Mêzer / Mêzerk
 4. 9.4 Seccade / Secade , Nimêj dank, Cînivêj
 5. 9.5 Çanta

9.5.1        Çoban Çantası / Cantê Şivanî

9.5.2     Tuz Çantası / Xwêdank

9.5.3     Tohum Çantası / Cante Tovê

9.5.4     Alet Çantası / Cantê Amûreta

 1. 9.6 Heybe / Xurcik
 2. 9.7 Parzûn
 3. 9.8 Çuval / Cihal
 4. 9.9 Têr ve Têrik
 5. 9.10..Yastık / Balgeh
 6. 9.11..Çadır / Kon, Xîvet, Reşmal
 7. 9.12..Kolan Dokuma / Navteng, Berteng,  Teng

10.    KANAVİÇE  / Qenewîç

11.     AHŞAP ESERLER / KARÊ DARÎN

 1. 11.1..Tarımda Kullanılan Ahşap Araçlar

11.1.1   Kızak / Paxêl, Kişre, Kole

11.1.2   Ot Bağlarını Kaldırmada Kullanılan Ahşap Çatal (Çemik / Çelome)

11.1.3   Kukar /Heçik

11.1.4   Kuzuların Beslenmesinde Kullanılan Ahşap Alet (Kitre)

11.1.5   Karasaban / Cot, Hevcar, Halet

11.1.6   Boyunduruk / Nîr

11.1.7   Tapan / Malî, Malû

11.1.8   Kültivatör / Mangêr

11.1.9   Düven, Döven / Cencere, Cincar

11.1.10 Kalbur / Serad / Bêjing ve Elek / Moxil

 1. 11.2..Sosyal Yaşamda Kullanılan Ahşap Eserler

11.2.1   Kar Ayakkabısı (Leken, Hedik / Liyan, Leyan, Lihan, Berkulk)

11.2.2   Kar Küreği / Bêrik, Bêra Berfê, Berfmalk

11.2.3   Kar Küreme Küreği / Bêrfik

11.2.4   Baston / Gopal

 1. 11.3..Dokuma / Örgü İşlerinde Kullanılan Ahşap Eserler

11.3.1   Yün Tarağı / Şeyê Hirîyê

11.3.2   Teşi

11.3.3   İğ

11.3.4   Çorap Kalıbı / Qalibê Gorê

11.3.5   Kirkit / Hepik

11.3.6   Hallaç / Kûrinç

 1. 11.4..Beşik / Landik, Dergûş, Mendal
 2. 11.5..Mutfak (Metbex) Gereçleri
 3. 11.6..Ağaç Dalı ve Kamış İşi
 4. 11.7..Çit
 5. 11.8..Mobilya  / Navmalî, Mobîlya
 6. 11.9..Pipo ve Ağızlık / Qelûn û Darcixare

12.    TAŞ ESERLER / BERHEMÊN KEVİRÎ

 1. 12.1..Su Değirmeni / Aşê Avê
 2. 12.2..El Değirmeni / Destar
 3. 12.3..Dibek (Cohni)
 4. 12.4..Bıttım Ezme Taşı
 5. 12.5..Loğ Taşı

13.     TOPRAK ESER / GADOŞ, BERHEMÊN AXÊ

 1. 13.1..Küp
 2. 13.2..Testi
 3. 13.3..Çömlek

14.      DERİ ESERLER / BERHEMÊN ÇERMÎ, BERHEMÊN PÎSTÎ

 1. 14.1..Yayık / Meşk
 2. 14.2..Tulumlar / Pist, Heban, Dodanik, Dirok, Meşk

14.2.1   Peynir ve Yağ Saklanmasında Kullanılan Tulumlar (Pist)

14.2.2   Süt ve Su Taşınmasında Kullanılan Tulumlar (Meşk)

14.2.3   Yoğurt Saklanmasında Kullanılan Tulumlar (Dodanik / Dirok)

14.2.4   Tahıl Ürünlerinin Saklanmasında Kullanılan Tulumlar (Heban)

14.2.5   Kapak Olarak

14.2.6   Sofra Olarak

 1. 14.3..Namazlık / Yaygı

15.     METAL ESERLER

 1. 15.1..Demir Aletler

15.1.1   Orak

15.1.2   Tırpan

15.1.3   Kırkma Makası / Cew

15.1.4   Ağaç Kesme Aletleri

15.1.5   Bukağı / Qeyd

15.1.6   At Nalları ve At Tımarında Kullanılan Aletler

15.1.7   Yabani Hayvan Yakalama Kapanları

15.1.8   Dokumada Kullanılan Metal Aletler

 1. 15.2..Bakır Eserler

15.2.1   Semaver

15.2.2   İbrik / Mesîn

15.2.3   Maşrapa

15.2.4   Kazan

15.2.5   Sini / Sênî

15.2.6   Hamur Teknesi / Teşt

15.2.7   Helke / Satil

15.2.8   Tava / Rûnbirêşk

15.2.9   Tepsi / Senî

15.2.10     Şifa Tası

16.    BULGULAR

17.    DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

KAYNAKÇA

EKLER: TERMİNOLOJİK SÖZLÜK

Benzer Ürünler