Güncel İletişim Çalışmaları-4

20.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişim süreci, hiç kuşkusuz ki Marshall McLuhan’nın ortaya koyduğu küresel köy sisteminin de hayat bulmasını beraberinde getirmiştir. İnternetle birlikte yaşanan bu hızlı değişim, her ne kadar bilgiye ulaşmayı daha kolay kılsa da, kirli enformasyon akışını da beraberinde getirmiştir. Sosyal ağlarla birlikte enformasyonun hızlı ve kirli akışı, algıların zayıflamasını beraberinde getirirken, görsel uzanımın daha çok ön plana çıktığı bir dünyayı da takipçilerine sunma imkânı bulmuştur.

Okuma yazmanın gelişmediği dönemde insanlar, iletişim kurmak için nasıl resimleri kullanıyorsa günümüzde de dijitalleşen dünya düzeniyle birlikte görseller büyük önem arz etmeye başlamıştır. Kısacası, mağara çağında herkes nasıl mağara duvarlarına çizdiği resimlerle anlaşıyorsa, günümüzün dijital dünyasında da herkes kendi dijital mağara duvarını andıran sosyal medya hesaplarının duvarlarında paylaştığı görseller aracılığıyla anlaşma yoluna gitmekte, algıları bu şekilde yönetmeyi tercih etmektedir.

Böylesine hızlı değişen ve anlık kısa görsellerle şekillenen dünya da hiç kuşkusuz ki iletişim çalışmaları da büyük önem arz etmeye başlamıştır. Bu bağlamda yapılan akademik çalışmaların eskiye nazaran daha önemli olduğu aşıkârdır. Yazılı çalışmaların yanında görsel çalışmaların da araştırıldığı ve bilimsel olarak analiz edildiği bu kitap çalışmasında birçok akademisyen arkadaşımız bilgi birikimini bilimsel araştırma yöntemlerini de kullanarak okuyucuya aktarmıştır. Bilimsel çalışmalara katkı koymak adına “dördüncüsünü” yayımladığımız “Güncel İletişim Çalışmaları-4” kitabının, iletişim çalışmaları yapan öğrenci ve akademisyenlere yol göstereceği düşüncesindeyiz.

Online-Özeti-Oku Basılı-olarak-satın-al
D-&-R-Logo İdefix-Logo

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

1. BÖLÜM

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ BASINI (1958-1975)

2.     BÖLÜM

ÖĞRETİM SİSTEMİ VE TASARIMI

3. BÖLÜM

MEDYANIN ÜLKELERDEKİ ETKİSİ VE TURİZME YANSIMASI

4. BÖLÜM

HALKINSESİ GAZETESİNDE YAYIMLANAN ŞİİRLER ÜZERİNDEN KÜLTÜR VE BİRLİKTELİK İNŞASI SÖYLEMLERİ

5. BÖLÜM

DİL ÖĞRENİM SÜRECİNDE MEDYA: “TELEVİZYON ÖRNEĞİ”

6. BÖLÜM

KKTC’DEKİ YEREL BASINDA HABER İÇERİĞİYLE ALGI YÖNETİMİ: 14 MART TIP BAYRAMI HABERİ ÖRNEĞİ

7. BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (GAÜ- KAÜ ÖRNEĞİ)

8. BÖLÜM

SÖYLEM VE GÖSTERGELER İLE KÜLTÜR VE BİRLİKTELİK İNŞASI BAĞLAMINDA ANILARDA HALKIN SESİ GAZETESİ’NİN 80. YILI

9. BÖLÜM

16-20 TEMMUZ 1974 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN HALKIN SESİ GAZETESİ MANŞETLERİNDEKİ SÖYLEM ANALİZİ

10. BÖLÜM

HALKIN SESİ GAZETESİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ: 26 TEMMUZ 1974 ÖRNEĞİ

11. BÖLÜM

HALKIN SESİ GAZETESİ’NDE 1942-1980 YILLARINDA GAZETEDE YER ALAN SAĞLIK HABERLERİNİN İNCELENMESİ

12. BÖLÜM

HALKIN SESİ GAZETESİNİN YAYIMLADIĞI MANŞET HABERLERİNİN GÖSTERGE VE SÖYLEMLERİ İLE ANALİZİ: TAKSİM HABER İÇERİKLİ MANŞETLERİN İNCELENMESİ

Benzer Ürünler