Güncel İletişim Çalışmaları-3

20.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

İletişim ve bilgi çağı olarak da adlandırılan çağımızda teknolojinin hızı, iletişim süreçlerini daha karmaşık hâle getirmiştir. Mesafeler hızla küçülürken kişiler arası iletişim boyutu değişmiş, ancak ele alınan konular, kullanılan dil ve doğru iletişim yöntemleri anlaşılmayacak boyutta farklılıklara ulaşmıştır. Görselliğin ve simgelerin sanal ortamlarda daha çok kullanılması, anlamayı çok daha kolay hâle getirip, algı yaratmada büyük başarı sağlamıştır.

Günümüzde iletişim sözcüğü bilgi, duyarlılık ve görüş yaratma gibi anlatımlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle, sosyal medya boyutunda zaman içinde bazı değişiklikler geçirmiş olsa da “iletişim” sözcüğü her durumda paylaşımı ifade etmeye devam etmektedir.

Farklı içerik ve konuların yer aldığı bu kitap çalışmasının, başta ilgili alanda eğitim gören tüm gençlere ve okurlara yararlı olmasını ümit ediyoruz.

Online-Özeti-Oku Basılı-olarak-satın-al
D-&-R-Logo İdefix-Logo

İÇİNDEKİLER

ÖZGEÇMİŞ

ÖNSÖZ

1.     BÖLÜM

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDA HALKIN SESİ OLMAK: HALKIN SESİ GAZETESİ İLE KÜLTÜR VE BİRLİKTELİK İNŞASI

2.     BÖLÜM

KIBRIS’TA BASININ KAMUOYUNA ETKİSİ: “ZAMAN GAZETESİ ÖRNEĞİ ANALİZİ (1973-1974)”

3. BÖLÜM

DİL ÖĞRETİMİ VE DRAMA TEKNİĞİ BAĞLAMINDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

4. BÖLÜM

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALAR

5. BÖLÜM

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DENEME

6. BÖLÜM

HAVADİS GAZETESİNİN YAYIMLADIĞI HABERLER ÇERÇEVESİNDE İDEOLOJİK YAPISI

7. BÖLÜM

SOSYAL MEDYA JARGONU

8. BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİNDE DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİ

9. BÖLÜM

ETHICS IN INTERNET JOURNALISM: "HALKIN SESI" INTERNET NEWSPAPER

10. BÖLÜM

MİLLÎ KİMLİĞİN KORUNMASINDA DİLİN ÖNEMİ

11. BÖLÜM

DR. FAZIL KÜÇÜK VE HALKIN SESİ GAZETESİ

12. BÖLÜM

HALKIN SESİ GAZETESİNDE SPOR HABERLERİNE İLİŞKİN OLARAK AKTARILAN HABERLERİN İÇERİK VE SÖYLEM ANALİZİ: 1973-83 YILLARI ARASI

Benzer Ürünler