Gerçekname

4.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Yüce Allah'a giden yollar yaratıkların nefesleri sayısıncadır. Gerçeğe ulaşmış kişi­ler bunların arasından, içinde şu dört mertebe bulunan bir yolu ter­cih edip seçmişlerdir: Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat.

                                        Hacı Bektaş Veli

Kul, Çalap Tanrı’ya kırk makamda erişir, dost olur. O kırk maka­mın onu şeriat, onu tarikat, onu marifet, onu da hakikat içindedir.

                                        Hacı Bektaş Veli

 *  *  *

Canlar, dervişlik hırkamızın ilmekleri ne kadar güzel örülmüş. Erenler, bugün Gözcütepe’de Hacı Bektaş Veli görülmüş.

Gerçeğe hü! denilmiş, yola sonradan sokulanlar yoldan sürülmüş. Sonra süzülmüş gerçek, Gerçekname içine dürülmüş. 

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Alevi Bektaşilerin ancak nurlu ışığında Allah’ın sevgisine ve dostluğuna giden yollarında  yürüyebilecekleri Kırkbudağı, öyle nesiller teslim aldı ki onu cehaletin rüzgarına bıraktılar. Cehalet rüzgarı da öyle bir esti, öyle bir esti ki; Kırkbudağın kandillerini söndürdü, onu ayaklar altına düşürdü! O zaman  canlar, bu cehalet  karanlığında yollarını çıkaramaz bir halde kaldılar. Hurufiler Canları bu halleriyle buldular. Sinsilikte çok mahirdirler. Bizlerden olduklarını söyleyerek aramıza sızdılar. Hurufiliği Alevi Bektaşiliktir diye öğretip, bizleri yolumuzun tersi olan, kendi yollarına doğru saptırıp götürdüler.

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla; Bismi Şah! Allah! Allah!

Ömürler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola .….

Allah cümlemizi gerçek Hak, Muhammed, Ali, Ehlibeyt yoluna koyup o yoldan ayırmaya.

Hak bizi akıl, idrak, anlayış sahibi kılıp hak ve batılı birbirinden ayırma basireti vere.

Hak, Gerçekname’yi canların Hakk’ı batıldan ayırıp Hakk’a tabi olmalarına vesile kıla.

Hakk’a tabi olup bu yolda Allah’ın sevgisine ve dostluğuna erenlerden eyleye.

Uyduğumuz bu yolla ahir alemde, Ehlibeyt ile cennette komşu eyleye.

Dünya ve ahiret muratlarımız hasıl ola.

Ya Rabb’im senin yüzün suyu hürmetine duamızı dergah-ı izzetinde kabul eyle.

Himmet Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’den, dil bizden, kabulü Allah’tan ola.

Gerçeğe Hü! Mümine Ya Ali!

* * *

GERÇEKNAME

YOL

Hakk’tan gelip Hakk’a götüren yol Muhammed Ali yoludur.

Adı Dört Kapı Kırk Makam yolu, gör ne hikmetlerle doludur.

 

İlmin Kapısı Ali’den, Yesevi’den ulaştı Hacı Bektaş Veli’ye,

O gönderdi erenleri, onlar ulaştırdı yolu, nice şanslı talipliye.

 

Onun içindir ki daha çok Alevi-Bektaşi yolu dediler ona,

Takip edip o yolda yürüyenler ulaştılar o en mutlu sona.

 

Ama Pir’den iki yüz yıl sonra yol artık Hakk’a götürmez oldu.

Boşaltılan içi, binlerce Hurufi fikri ve inancıyla dolduruldu.

 

Haydi! Gelin canlar şimdi öğrenelim yolumuzun aslını.

Sökülüp atılsın yoldan, kalmasın hiç ne varsa Hurufilik fasıllı.

   Süleyman ÜSTÜNER Dede

Benzer Ürünler