Diziler, Modlar, Makam Dizileri

6.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

MÜZİK TEORİSİ SERİSİ-III

Müzik Teorisi Serisi “müzikte ölçüler”, “aralıklar”, “diziler-modlar-makamlar-çeşniler” ve “akorların” dinleme örnekleri ve notalarıyla tanıtıldığı 4 kitaptan oluşmaktadır. Bu seride yer alan kitapların en temel ortak özelliği bu kitapların müzik teorisi konularının sistemli olarak ve dinleme örnekleriyle işlendiği bir katalog çalışması olma özelliğidir.

Kitapların tam isimleri şöyledir :

 • Müzik Teorisi Serisi I - Dinleme Örnekleriyle Müzikte Ölçüler
 • Müzik Teorisi Serisi II - Dinleme Örnekleriyle Tampere Sistemde ve Arel-Ezgi Sisteminde Aralıklar  
 • Müzik Teorisi Serisi III - Dinleme Örnekleriyle Diziler, Modlar, Makam Dizileri
 • Müzik Teorisi Serisi IV - Dinleme Örnekleriyle Akorlar ve Dörtlü Armoni Akorları 
  Online-Özeti-Oku

  Basılı-olarak-satın-al

  D-&-R-Logo İdefix-Logo

    

  ÖNSÖZ

  “Dinleme Örnekleriyle Diziler, Modlar, Makam Dizileri” adlı bu çalışma, müziğin temel yapılarını özlü olarak tanıtmayı amaçladığımız serinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu seri; “müzikte ölçüler”, “aralıklar”, “diziler-modlar-makamlar-çeşniler” ve “akorların” dinleme örnekleri ve notalarıyla tanıtıldığı 4 kitaptan oluşmaktadır.

  Bu çalışmanın ilk bölümünde ilgili temel kavramlar okuyucuyla paylaşılmış; ardından müzikte en çok kullanılan diziler ve modların yanı sıra Arel-Ezgi sisteminde çeşniler ve makam dizilerinin eşit tampere sistemde ifade edilebilecek örnekleri ele alınmıştır.

  Çalışmanın son bölümünde dinleme örneklerine ilişkin ses CD’si içeriği, ilgili başlıkların altında gösterilmiş ve dinleme örneklerinin notaları geleneksel nota yazımı veya tablolar biçiminde okuyucuya sunulmuştur. Böylece okuyucuların, müzikte dizi, mod, makam dizisi ve çeşni konusunu hem teorik boyutlarıyla okuyarak hem de seslendirilmiş örnekler üzerinden dinleyerek inceleyebilmeleri amaçlanmıştır.

   

  İÇİNDEKİLER

  • YAZARLAR HAKKINDA
  • TEŞEKKÜR
  • SES DOSYALARINA ERİŞİM
  • GİRİŞ
  • İşaretler ve Semboller
  • TEMEL KAVRAMLAR
   • Eşit Tampere Sistem
   • Duruculuk (Durağanlık) ve Yürüyücülük (Çözümsellik)
   • Derecelerin İşlevsel Adları
   • Tonalite
  • I.  DİZİLER
   • 1.... Majör Dizi
   • 2.... Minör Dizi
   • 3.... Armonik Minör Dizi
   • 4.... Melodik Minör Dizi
   • 5.... Majör Pentatonik Dizi
   • 6.... Minör Pentatonik Dizi
   • 7.... Swing Dizi
   • 8.... Blues Dizi
   • 9.... Diminished Dizi
   • 10.. Kromatik Dizi
   • 11.. Tam Perde Dizisi
   • I.  DİZİLER – CD İÇERİĞİ
   • I.  DİZİLER - Dinleme Örneklerinin 12 Tonda Notaları
  • II. MODLAR
   • 1.... Ionian Mod
   • 2.... Aeolian Mod
   • 3.... Dorian Mod
   • 4.... Phrygian Mod
   • 5.... Lydian Mod
   • 6.... Mixolydian Mod
   • 7.... Locrian Mod
   • II.  MODLAR – CD İÇERİĞİ
   • II. MODLAR Dinleme Örneklerinin 12 Tonda Notaları
  • III. Arel-Ezgi Sistemi
   • III.A.  Arel-Ezgi Sisteminde ÇEŞNİLER
   • A. Üçlü Çeşniler
    • 1.         Çârgâh Üçlü Çeşni
    • 2.         Bûselik Üçlü Çeşni
    • 3.         Kürdî Üçlü Çeşni
    • 4.         Râst Üçlü Çeşni
    • 5.         Uşşâk Üçlü Çeşni
    • 6.         Hicaz Üçlü Çeşni
    • 7.         Nikrîz Üçlü Çeşni
   • B. Dörtlü Çeşniler
    • 1.         Çârgâh Dörtlü Çeşni
    • 2.         Bûselik Dörtlü Çeşni
    • 3.         Kürdî  Dörtlü Çeşni
    • 4.         Râst Dörtlü Çeşni
    • 5.         Uşşâk Dörtlü Çeşni
    • 6.         Hicaz Dörtlü Çeşni
    • 7.         Sabâ Dörtlü Çeşni
    • 8.         Segâh Dörtlü Çeşni
    • 9.         Müstear Dörtlü Çeşni
    • 10.       Nişâbur Dörtlü Çeşni
   • C. Beşli Çeşniler
    • 1. Çârgâh Beşli Çeşni
    • 2. Bûselik Beşli Çeşni
    • 3. Kürdî Beşli Çeşni
    • 4. Râst Beşli Çeşni
    • 5. Hüseynî Beşli Çeşni
    • 6. Hicaz Beşli Çeşni
    • 7.1 Segâh Tam Beşli Çeşni
    • 7.2 Segâh Eksik Beşli Çeşni
    • 8.1 Müstear Tam Beşli Çeşni
    • 8.2 Müstear Eksik Beşli Çeşni
    • 9. Hüzzâm Beşli Çeşni
    • 10. Nikrîz Beşli Çeşni
    • 11. Pençgâh Beşli Çeşni
    • 12.1 Ferahnâk Tam Beşli Çeşni
    • 12.2. Ferahnâk Eksik Beşli Çeşni
    • 13. Nişâbur Küçük Beşli Çeşni
   • III.A.  Arel-Ezgi Sisteminde ÇEŞNİLER - CD İÇERİĞİ
   • III.A.  Arel-Ezgi Sisteminde ÇEŞNİLER Dinleme Örneklerinin Notaları
   • III.B.  Arel-Ezgi Sisteminde MAKAM DİZİLERİ
  • 1. BASİT (ANA) MAKAM DİZİLERİ
   • 1.  Çârgâh Makam Dizisi
   • 2  Bûselik Makam Dizisi Form 1
   • 3.  Bûselik Makam Dizisi Form 2
   • 4.  Kürdî Makam Dizisi
   • 5.  Râst Makam Dizisi
   • 6.  Uşşak Makam Dizisi
   • 7.  Hicaz-Hümâyûn Makam Dizisi
   • 8.  Hicaz Makam Dizisi
   • 9.  Hicaz-Uzzâl Makam Dizisi
   • 10.  Hicaz-Zîrgûle (Zengûle) Makam Dizisi
   • 11.  Hüseynî Makam Dizisi
   • 12.  Nevâ Makam Dizisi
   • 13.  Karcığar Makam Dizisi
   • 14.  Sûzînâk (Sûz’nâk) Makam Dizisi
  • 2. GÖÇÜRÜLMÜŞ (ŞED) MAKAM DİZİLERİ
   • A. Çârgâh Makam Dizisi Şedleri
   • B.  Bûselik Makam Dizisi Şedleri
   • C.  Kürdî Makam Dizisi Şedleri
   • D.  Hicaz Zîrgûle Makam Dizisi Şedleri
   • E.  Nev’eser Makam Dizisi Şeddi
   • F.  Segâh Makam Dizisi Şeddi
  • 3. BİLEŞİK (MÜREKKEP) MAKAM DİZİLERİ
   • 1.  Nişâbur Makam Dizisi
   • 2.  Segâh Makam Dizisi
   • 3.  Hüzzâm Makam Dizisi
   • 4.  Acem Makam Dizisi
   • 5.  Acem Kürdî Makam Dizisi
   • 6.  Arazbâr Makam Dizisi
   • 7.  Sabâ Makam Dizisi
   • 8.  Nişâbûrek Makam Dizisi
   • 9.  Nikrîz Makam Dizisi
   • 10.  Nev’eser Makam Dizisi
   • 11.  Pençgâh Makam Dizisi
   • 12.  Irak Makam Dizisi
   • 13.  Eviç Makam Dizisi
   • 14.  Dilkeşhâverân Makam Dizisi
   • 15.  Şevkefzâ Makam Dizisi
   • 16.  Hüseynî Aşîrân Makam Dizisi
   • 17.  Ferahfezâ Makam Dizisi
   • 18.  Yegâh Makam Dizisi
  • III.B.  Arel-Ezgi Sisteminde MAKAM DİZİLERİ - CD İÇERİĞİ
  • III.B.  Arel-Ezgi Sisteminde MAKAM DİZİLERİ Dinleme Örneklerinin Notaları
  • Tampere Sistemde İfade Edilebilen ÇEŞNİLER ve MAKAM DİZİLERİ
  • III.C. Tampere Sistemde İfade Edilebilen  ÇEŞNİLER
   • A. ÜÇLÜ ÇEŞNİLER
   • 1. Çârgâh Üçlü Çeşni
   • 2. Bûselik Üçlü Çeşni
   • 3. Kürdî Üçlü Çeşni
   • 4. Hicaz Üçlü Çeşni
  • B. DÖRTLÜ ÇEŞNİLER
   • 1. Çârgâh Dörtlü Çeşni
   • 2. Bûselik Dörtlü Çeşni
   • 3. Kürdî Dörtlü Çeşni
   • 4. Hicaz Dörtlü Çeşni
   • 5. Sabâ Dörtlü Çeşni
  • C. BEŞLİ ÇEŞNİLER
   • 1. Çârgâh Beşli Çeşni
   • 2. Bûselik Beşli Çeşni
   • 3. Kürdî Beşli Çeşni
   • 4. Pençgâh Beşli Çeşni
   • 5. Hicaz Beşli Çeşni
   • 6. Hüzzam Beşli Çeşni
   • 7. Nikriz Beşli Çeşni
  • III.C. Tampere Sistemde ÇEŞNİLER - CD İÇERİĞİ
  • III.C.  Tampere Sistemde ÇEŞNİLER Dinleme Örneklerinin 12 Tonda Notaları
  • III.D.  Tampere Sistemde İfade Edilebilen MAKAM DİZİLERİ
   • 1.  Çargâh Makam Dizisi
   • 2.  Bûselik Makam Dizisi Form 1
   • 3.  Bûselik Makam Dizisi Form 2
   • 4.  Hüseynî Makam Dizisi
   • 5.  Kürdî Makam Dizisi
   • 6.  Pençgâh Makam Dizisi
   • 7.  Yegâh Makam Dizisi
   • 8.  Dilkeşhaveran Makam Dizisi
   • 9.  Hicaz Makam Dizisi
   • 10.  Karcığar Makam Dizisi
   • 11.  Segâh Makam Dizisi
   • 12.  Suzinak Makam Dizisi
   • 13.  Hüzzam Makam Dizisi
   • 14.  Sabâ Makam Dizisi
   • 15.  Nikriz Makam Dizisi
   • 16.  Eviç Makam Dizisi
  • III. D.  Tampere Sistemde MAKAM DİZİLERİ - CD İÇERİĞİ
  • III.D.  Tampere Sistemde MAKAM DİZİLERİ Dinleme Örneklerinin 12 Tonda Notaları
  • Bibliyografya

  Benzer Ürünler