Deniz Taşımacılığında Yakıt Tüketimi ve Graf Teorisi Uygulamaları

9.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

“DOKTORA TEZİ”

 

ÖNSÖZ

Petrol fiyatlarından en çok etkilenen parametre olan yakıt tüketiminin hız ile doğru orantılı olmasından dolayı geminin gideceği hızın optimize edilmesi bu maliyet kalemini küçültmektedir. Bu çalışma en az maliyetli rotayı bulmak için bir yaklaşım algoritması ve sabit maliyet, gemi zamanı, sera gazı gibi çevresel faktörleri içeren bir model sunmaktadır. Gemi zamanını azaltmak salınımı düşürmek için yeterli değildir.

Bu yüzden daha iyi bir rota ile birlikte geminin optimum hızını, yakıt ikmal limanlarını ve ne kadar miktarda yakıt alması gerektiğini içeren bir model geliştirdik. Problemi çözmek için En Yakın Komşuluk Algoritması ve Christofedes Algoritmasını kullandık ve bu algoritmaları geliştirerek daha kısa bir rota bulduk. Ardından da geminin deplasmanının zamana göre değişimini gösteren bir formül bulunarak hali hazırdaki yakıt tüketim formülü iyileştirilmiştir.

* * *

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER

TABLO LİSTESİ

SİMGE VE KISALTMA LİSTESİ

ÖZET

SUMMARY

1.       GİRİŞ

2.       GENEL KISIMLAR

Konteyner Limanlarına Genel Bir Bakış

Konteyner Gemilerinin Özellikleri

2.1.         Ana Konteyner Gemileri

2.2.         Küçük Konteyner Gemileri

Taşıma Kapasitesi ve Seyir Yollarına Göre Konteyner Gemileri (Baykal, 2011)

2.3.         Panamax Gemiler

2.4.         Post Panamax Gemiler

2.5.         Post Panamax Plus Gemiler

2.6.         Suezmax Gemiler

2.7.         Post-Suezmax Gemiler

2.8.         Malaccomax Gemiler

BİR GEMİNİN OPTİMUM BÜYÜKLÜĞÜ

Bir Geminin Yakıt Tüketimi

2.9.         Örnek 1

2.10.      Tam Değer

2.11.      Tam Değer Fonksiyonu

2.12.      Önerme 1

2.13.      Önerme 2

Optimum Hız

2.14.      Önerme 3

Hamilton Devresi, Euler Grafı ve Gezgin Satıcı Problemi

2.15.      Graf Teori Tanımları (Lipschutz ve Lipson, 2007)

2.16.      Minimum Maliyetli Yolun Bulunması

2.17.      Hava Muhalefetinin Yakıt Tüketimine Etkisi

2.18.      Froude Sayısı ve Dalga Direnci

YÜKÜN İHMAL EDİLMEDİĞİ MODEL

2.19.      Önerme 7

2.20.      Önerme 8

Zaman Faktörünün Önemli Olduğu Durum Modeli

2.21.      Teorem

2.22.      Örnek  2

KARBONDİOKSİT VE SERA GAZI SALINIMI

3.       MALZEME VE YÖNTEM

4.       BULGULAR

5.       TARTIŞMA VE SONUÇ

KAYNAKLAR

Benzer Ürünler