Büyük Haber “Tanrı’nın Sönmeyen Aydınlığı”

9.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Bu kitabı hazırlamaya 2010 yılında başladım ve 2014 yılında tamamladım. Kuşkusuz bu çalışmada pek eksik ve hata bulunacaktır. Bunu peşinen kabul ediyorum. İnsan, hata ve yanlış yaparak öğrenen bir varlıktır. Yanılmak insana özgüdür. Aslolan hatada ısrar etmemektir. Doğruyu ve gerçeği gördüğünde kabul edebilmektir.
Bu çalışmanın; Evrenin Yaratıcısı ve insanların Rabbi Allah'ın Evrensel Çağrısı'nın, insanlara açık ve berrak bir anlatımla ulaşmasına küçük de olsa katkı sağlayacağını umut ediyorum.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Bu Kuran büyük bir haberdir Sad/67

Tanrı’mız aynı. Ankebut/46

Allah sana yeter. Enfal/62

Allah insana şah damarından daha yakındır. Kaf/16

Ey insanlar! Allah'ın koruması altına girin ve O'na sığının. Hac/1

Dost olarak da, yardımcı olarak da Allah size yeter. Nisa/45

Yolun doğrusunu ve eğrisini göstermek Allah’a aittir. Nahl/9

Arı duru din yalnızca Allah'ındır. Zümer/3

Türkiye ve dünyanın öteki ülkelerinde eşsiz ve yeterli kitabımız Kuran'ın bilinmesi, doğru ve iyi anlaşılması için fevkalade zor, meşakkatli ve çetin çabalar harcayan, yoğun emekler veren, bu konu üzerinde bıkmadan-usanmadan uzun uzun düşünen, aklını işleten, araştıran, sorular soran, kısaca aklını kullanan; bunları yaptıkları için anlayışsızlıklarla, haksız ve yersiz suçlamalarla, çirkin iftiralara uğrayan, akla hayale gelmeyen çeşitli engellerle karşılaşan, sıkıntılar ve çileler çeken çok güzide, saygın ve değerli tüm bilgin, fikir ve düşünce adamı ve araştırmacılara; hassaten eserlerinden, fikirlerinden, görüşlerinden ve düşüncelerinden yararlanma şansına mazhar olduğum başta İmam-ı Azam Ebu Hanife olmak üzere Abdulaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı, Gökhan Kolay, Hakkı Yılmaz, Hüseyin Atay, Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu, Mustafa Sağ, Nuri Tulum, Rıdvan Şanal, Savaş Ören, Yaşar Nuri Öztürk ve burada isimlerini yazamadığım, ancak bu konuda emek harcayan bütün bilim, fikir ve düşünce insanlarına en içten duygularımla teşekkür etmeyi borç bilirim. Ayrıca kitabın hazırlanmasında, basımında, dağıtımında ve okuyucuya ulaşmasında emeği geçen ve katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.

 NEDEN BÜYÜK HABER?

Allah, Sad suresi 67. ayetinde “Bu Kuran büyük bir haberdir” buyurmaktadır. Neden Kuran gerçekliği? Bu sorunun cevabı gerçeklik sözcüğünün anlamında yatmaktadır:

 1. Gerçek olanın, fiilen var olanın ve sadece düşünce ürünü olmayanın özelliği; hakikat.

2. Düşlenene, kurgusal olana karşıt olarak gerçek olan, gerçekleşmiş olan.

3. İsteklere, yanılsamalara karşıt olarak, olduğu haliyle gerçek yaşam.

4. Bir şeyin gerçek olduğunu bütünüyle ortaya koyan şeyin niteliği; aslına sadık anlatım.

5. Günlük yaşamdaki anlamı ‘Var olan her şeydemektir. Bilimde, dinde ve felsefede farklı anlamları vardır. Düşünceden bağımsız olarak zamanda ve mekanda yer kaplayan her şey gerçektir. Herhangi bir şeyin gerçekliği insan zihnine bağlı olmaksızın var olmasıdır.

   Bu bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz:

 İnsanlar kabul etseler de etmeseler de, inansalar da inanmasalar da, içindeki bilgileri ve gerçekleri onaylasalar da onaylamasalar da, çağrısına kulak verseler de vermeseler de, öğüdüne uysalar da uymasalar da Kuran vardır, gerçektir ve haktır. Çünkü o Tanrı kelamıdır, insan sözü değildir ve gerek günümüz insanlarına, gerekse Dünya’nın sonuna kadar gelecek olan bütün insanlara hitap eden ve onları doğrudan ve yakından ilgilendiren “BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR HABERDİR”.

Benzer Ürünler