Bütünsel Bakışla Canlılık-I

0.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

CANLILIK Nedir? Bilinç nedir?

Zamanla bağlantılı olduklarını görebilir miyiz? Duyguların ne olduğunu söyleyebilir miyiz? Beden ve Ruh ayrı mı yanılgı mıdır? Beden ve ruh, madde ve enerji gibi midir? Einstein'ın ünlü E=M.C2 formülüyle, madde ve enerjinin temelde aynı şeyler olduğunu ve birbirlerine dönüşebildiklerini, maddenin yoğunlaşmış uzay-enerji alanı olduğunu göstermiştir.

Madde ile enerji arasındaki benzerlik ne ise, beden ile ruh arasındaki benzerlikte öyle midir? Beden madde ise Ruh enerji midir? Bilinç, duyulardan kaynağını alan daha üst bir duyu mudur? Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri oluşturur düşüncesinde bilincimizi de görebilir miyiz? Hafızamızdaki bilgilere istediğimiz her an neden ulaşamayız? Daha da önemlisi, tüm bilincimizi zamanın çok kısa anına sığdırabilir miyiz? Neden?

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

CANLILIK; düşünmeye başladığı zamandan beri insanlığın zihnini meşgul eden, bu soru sorulmaya başladığından bu yana biriktirdiği deneyimlerle cevaba yaklaşmaktadır. Canlılık, ne olduğunun bilincine varmakla kendi doğasını, bilincini nasıl etkileyecektir? Hiç şüphesiz bilincine varamadığı durumdan çok daha anlamlı olacak ve canlılık evrimine olumlu katkıları olacaktır. Öyle ya bilinç kendi doğasını anlayamamanın yönsüzlüğünden sıyrılıp, doğasına ve tüm ekosistemine daha anlamlı dönüşümler sağlayacak ve zamanını anlamsız dogmatik yollarda değil, kendinde yaşayacak ve de daha büyük soruların, sorunların peşine koyulacaktır. Dogmatik kalıplardan sıyrılarak, dogmatik törelerden kurtulup, üzerinde yaşadığı dünyanın, evrenin sorularına birlikte yönelme fırsatı yakalayacaktır. Bu büyük bir enerji birlikteliği demektir, çok büyük enerji arkadaşlar. Bu kitabı okurken ''Dönel devinim kuramı''nı da gözden geçirmenizi isterim (İbrahim Gedik).

  İnsanın anlam arayışı ve kendini zamanda bir şekilde var etmenin zorunluluğuyla kolaya kaçmakta, kolay yolu seçmektedir. Ve de zamanın boşluklarını yaşama, doldurma zorunluluğuyla farkında olamadan dogmatik alanlara çekilmekte ve doğru yolun o yol olduğunu sanmakta, düşünmektedir. Bu aynı zamanda enerji meselesidir. Ve içinde bulunduğu grupla etkileşimi zihin boşluklarında zamanını doldurmaktadır.

Canlılığın sıkıntılarını, ne olduğunu anlayamamanın bilinçsizliğinde, bir kısım insan bir yönüyle yöneldiği bu dogmatik yollarda, yapay yollarda; canlılığa, insanlığa en büyük acıları farkına olmadan yaşatmakta, gelecek zamanlara daha büyük acılar, sorunlar yönlendirmektedir. İşte, canlılığın bilincine varılması ve de bilincin seçeneklerini etkilemesi kaçınılmazdır. Aksi durumda insanın, insanlığın kendine biçtiği sıfatlar boşlukta kalacaktır.

Benzer Ürünler