Bilişim Teknolojileri Ekonomisi Toplumu

9.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Kitap oniki ana bölüme ayrılarak, Bilişim Teknolojilerinin Evde, Okulda, İşyerinde ve Kentlerdeki yaşam üzerine etkileri incelenmiştir. Genel olarak kitabın arka kapağında sıralanan sorular cevaplanmaya çalışılmıştır.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

İçindekiler

Bölüm-I: Teknoloji kavramı açıklanmış ve teknoloji geliştirmeyle ilgili buluş, icat, yenilik ve yayılma kavramları tanıtılmıştır. Daha sonra Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a geçiş anlatılmış ve Endüstri 4.0 detaylıca tanıtılmıştır. Dijital teknolojik dönüşümün önemi yanında ülkelerin teknoloji politikalarının ne olması gerektiği açıklanmıştır.

Bölüm-II: Bilişim Teknolojileri (BT) tanıtılmıştır. BT temel kavramlarından (veri, Enformasyon, bilgi), etkilerinden, ürettiği değerlerden, öneminden, terimlerinden ve yarattığı yeni imkânlardan bahsedilmiştir. Sonra BT’lerin toplumsal ve kişisel yaşantıyı nasıl değiştirdiğinin sebepleri irdelenmiştir. Bölüm sonunda BT seçimlerinin nasıl yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Bölüm-III: BT donanımları tanıtılmıştır. Bu amaçla öncelikle bilgisayar fiziksel ve kavramsal olarak tüm yönleriyle incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bilgisayarın parçaları olan donanım ve yazılım tanıtılmıştır. Bilgisayar donanımı etrafında gelişen Bilgisayar ağları, ADSL, VoIP, 3D yazıcılar ve kablosuz ve mobil teknolojiler ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca bilgisayarın tarihsel gelişimi ve satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar irdelenmiştir.

Bölüm-IV: BT yazılımları tanıtılmıştır. Bu amaçla öncelikle bilgisayarın tüm yazılım türleri incelenmiştir. Bilgisayar yazılımlarıyla ilgili olan veritabanları, özgür yazılım, Linux İşletim sistemi, Pardus işletim sistemi, virüs, anti-virüs ve Bulut Bilişim yazılımları ayrı ayrı incelenmiştir.

Bölüm-V: İnternet teknolojileriyle ilgili sistemler anlatılmıştır. Bu amaçla internetle ilgili terimler, kavramlar, tarihçesi, okuryazarlığı, intranet, ekstranet, html dili ve önemi anlatılmıştır. Web sitelerinden bahsedilmiş ve internette gelişen yeni ortamlar olan e-Devlet, e-Ticaret ve m-Ticaret anlatılmıştır. Son kısımda ise internet kullanım istatistiklerinden ve geliştirmek için kullanılacak stratejilerden bahsedilmiştir.

Bölüm-VI: BT’lerinin evde hayatı nasıl değiştirdiğinden bahsedilmiştir. Bu bölümde ev otomasyon sistemleri, Multimedya bilgisayarlar, MP3 ve MP4 çalarlar, DVD, cep telefonları ve video kameralardan ve bunların etkilerinden bahsedilmiştir.

Bölüm-VII: BT’lerin iş yaşamı üzerine etkileri incelenmiştir. İşletmelerde kullanılan Bilişim Sistemleri (BS) klasik yönetim seviyeleri yerine fonksiyonlarına göre yeni bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu amaçla Operasyonel, Yönetim Destek, Veri Analizi, Yapay Zekâ ve Kurumsal Bilişim Sistemleri olarak beş kategoriye ayrılan BS’ler kısa kısa tanıtılmıştır.

Bölüm-VIII: BT’lerin öğretim sistemi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, eğitim, öğretim ve öğrenim kavramları BT açısından tanıtılmıştır. Daha sonra BT Destekli Öğretim (BTDÖ) ve BT Yönetimli Öğretim (BTYÖ) sistemleri incelenmiştir. İnternet yardımıyla gelişen sanal veya çevrimiçi öğretim anlatılmıştır. En sonda EBA ve FATİH projeleri tanıtılmıştır.

Bölüm-IX: BT’lerinin kent yaşamı üzerine etkileri anlatılmıştır. Bu amaçla BT’lerinin etkisiyle Dünya’daki kentsel gelişmelerden, Akıllı kentlerinin özelliklerinden ve yönetimlerindeki gelişmelerden bahsedilmiştir. Kent Bilişim Sistemi, e-Belediye, Kablosuz Belediye Internet Ağı (KBIA), Kent Güvenlik Sistemi ve Coğrafi Bilişim Sistemleri gibi kent yönetiminde BS uygulamaları ve bunların özellikleri incelenmiştir.

Bölüm-X: Bilişim Toplumunun özellikleri ve sınıfı incelenmiştir. Bilişim toplumunda hukuk ve telif hakları, bilgisayar ergonomisi ve dijital eşitsizlikten gibi konular anlatılmıştır. Sonra Bilişim toplumuna geçmek için yapılması gerekenlerden bahsedilmiştir.

Bölüm-XI: Bilişim Ekonomisi (BE) ve ana sektörleri incelenmiştir. Bilişim ekonomisinin temel özellikleri anlatılmıştır. BE’ye internetin katkıları açıklanmıştır. Bilişim ekonomilerinde istihdam ve işsizlik kavramları Endüstri 4.0 bağlamında incelenmiştir. Son kısımda Bilişim Ekonomisi ve Toplumuna geçmek için yapılması gerekenler özetlenerek listelenmiştir.

Bölüm-XII: Teknolojik gelişimin son 100 yılı incelenmiş ve Türkiye ile Dünya’daki teknolojik gelişmeler karşılaştırılmıştır. Dünyada yaşanan teknolojik değişimler doğrultusunda teknolojik politikalar açısından neler yapılması gerektiği analiz edilmiş ve öneriler sunulmuştur.

Ph. D Mustafa Çoruh

(Arka Kapak, Kitaptan)

Benzer Ürünler