Bilinenin Aksine: "Duygularla Karar Vermek"

0.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

Karar vermek en genel anlamıyla insanın hangi davranışı ortaya koyacağına yönelik bir seçim yaptığı sırada gerçekleşen zihinsel süreçlerin tümüdür. Bu davranış sabah kaçta uyanacağınızı ya da hangi kıyafeti giyeceğinizi belirlemek gibi göreli daha basit olarak yorumlanabilecek bir seçim olabileceği gibi; hangi işe başvuracağınızı seçmek, evlilik kararı almak ya da başka bir ülkeye yerleşmek gibi daha zorlu ve hayati önem taşıyan bir seçim olabilir. Bu iki tür seçimden bir tanesini daha basit ve diğerini daha zorlu olarak nitelendirmemize neden olan faktörler nelerdir? Bu faktörlerden bir tanesi aralarından seçmemiz gereken alternatiflerin ve bu alternatifleri birbirleri ile kıyaslarken göz önünde bulundurmamız gereken özelliklerin sayılarıdır. Tahmin edilebileceği üzere, ne kadar fazla özellik varsa, seçimimiz o kadar zorlaşacaktır. Bir diğer faktör ise, seçimlerimizin olası sonuçlarıdır. Sonucu bizim yararımıza olacak olan seçimleri tercih etmek isteriz. Ancak bazı durumlarda, seçimlerimizin sonuçları belli iken; bazı durumlarda ise seçimlerimizin sonucunda elde edeceklerimiz kesin olarak belli değildir. Örneğin yeni başladığımız işimizin devam eden süreçte nasıl gideceğini bilemeyiz, ya da yaşamımızı birlikte geçirme kararı aldığımız romantik partnerimizle işlerin gerçekten de yürüyüp yürümeyeceğinden kesin olarak emin olamayız. Sonuçlarını kestiremediğimiz durumlarda daha çok duygularımızla karar verme eğilimindeyizdir. Aslında bu durum bazı kültürlerde akılcı davranmamakla eş değer görülse ve bu nedenle yadırgansa da, duygularımız, kararlarımız yani seçimlerimiz üzerinde her zaman olumsuz etkilere neden olmazlar. Bu kitapta, neden bu şekilde olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak açıklamaları ortaya koyan bilimsel çalışmalardan bahsedilecektir.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

 

İÇİNDEKİLER

  • GİRİŞ
  • KARAR VERME DAVRANIŞI
  • SOSYAL ZİHNİN İZİNDE
  • MEVCUT ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
  • ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
  • ÇALIŞMANIN BULGULARININ YORUMLANMASI VE SONUÇ
  • KAYNAKÇA

Benzer Ürünler