Anaakım Eğitim Ekonomisi: "Eleştirel Bir Çözümleme"

6.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanan ve 2011 yılında savunulan bir doktora tezinin kitaplaştırılmış biçimidir.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Bu çalışmayı güdüleyen temel kaygı bilimsel etkinliğin ve bunların ürünlerinin tarihsel, sınıfsal ve kültürel bağlamlarından koparılarak ele alınmasına yol açan “teknisist” bir bakışın oldukça yaygınlaşmasıdır. Bu kaygının kaynağında, içinde bulunduğumuz tarihsel dönemde “egemen” bilimsel etkinliğin ve onun ürünlerinin, eşitsizliği ve baskının çeşitli araçlarını ve biçimlerini üretmekte/yeniden üretme başarıyla araçsallaştırılabilmesi gerçeği bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın ana eksenini bilimsel üretimin “nötr” bir etkinlik olup olmadığı tartışması oluşturmaktadır.

  Bu çalışmayı ortaya çıkaran ikinci temel kaygı ise anaakım eğitim ekonomisi literatüründe yer alan temel argümanların dayandığı araştırmaların farklı bir perspektiften çözümleme ve değerlendirmesini yapma ihtiyacıdır. Bu amaçla anaakım eğitim ekonomisinin ayırtedici varsayımlarını, yöntemlerini ve bulgularını içeren bir grup araştırma incelenmiş ve çözümlenmiştir. Bu sayede bu araştırmalara hâkim olan bilim yaklaşımı çerçevesinde dayanılan kavramsal/kuramsal bilgi birikimi, kullanılan yöntem, incelenen kapsam, araştırma sonuçları ve bunların politika doğurguları arasındaki bağlantılara ilişkin eleştirel bilgiye ulaşmak hedeflenmiştir.

Gürkan ABALI 

İçindekiler

  • BÖLÜM I: GİRİŞ
  • BÖLÜM II: KURAMSAL ÇERÇEVE
  • BÖLÜM III: YÖNTEM
  • BÖLÜM IV: SEÇİLEN ARAŞTIRMALARIN BETİMLENMESİ, ÇÖZÜMLENMESİ ve YORUMLANMASI
  • SONSÖZ
  • KAYNAKÇA
  • EKLER

Benzer Ürünler