Akorlar ve Dörtlü Armoni Akorları

6.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

MÜZİK TEORİSİ SERİSİ-IV

Müzik Teorisi Serisi “müzikte ölçüler”, “aralıklar”, “diziler-modlar-makamlar-çeşniler” ve “akorların” dinleme örnekleri ve notalarıyla tanıtıldığı 4 kitaptan oluşmaktadır. Bu seride yer alan kitapların en temel ortak özelliği bu kitapların müzik teorisi konularının sistemli olarak ve dinleme örnekleriyle işlendiği bir katalog çalışması olma özelliğidir.

Kitapların tam isimleri şöyledir :

 • Müzik Teorisi Serisi I - Dinleme Örnekleriyle Müzikte Ölçüler
 • Müzik Teorisi Serisi II - Dinleme Örnekleriyle Tampere Sistemde ve Arel-Ezgi Sisteminde Aralıklar  
 • Müzik Teorisi Serisi III - Dinleme Örnekleriyle Diziler, Modlar, Makam Dizileri
 • Müzik Teorisi Serisi IV - Dinleme Örnekleriyle Akorlar ve Dörtlü Armoni Akorları
Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

  

ÖNSÖZ

“Dinleme Örnekleriyle Akorlar ve Dörtlü Armoni Akorları” adlı bu çalışma, müziğin temel yapılarını özlü olarak tanıtmayı amaçladığımız serinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu seri; “müzikte ölçüler”, “aralıklar”, “diziler-modlar-makamlar-çeşniler” ve “akorların” dinleme örnekleri ve notalarıyla tanıtıldığı 4 kitaptan oluşmaktadır.

Bu çalışma akor teorisinin anlatıldığı ve akor türlerinin tanıtıldığı birinci bölüm ve makam müziğinin çokseslendirilmesinde kullanılan dörtlü armoni akorlarının kuruluş teorisi ve türlerinin aktarıldığı ikinci bölüm  olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Her bir ana bölümün içinde akor kuruluşlarının, belirli dizisel yapılar üzerindeki akorların ve akor yürüyüşlerinin tanıtıldığı alt bölümler bulunmaktadır. Ayrıca dörtlü armoni akorlarına ilişkin olan ikinci ana bölümün sonunda dörtlü armoni akorlarının gitar üzerindeki pozisyonlarına dair grafik gösterimleri içeren bir alt bölüm daha bulunmaktadır.

Kitapla birlikte sunulan CD içeriğinin nasıl kullanılacağı ilgili bölümlerin sonunda açıklanmış ve CD içeriğinde yer alan dinleme örneklerinin notaları sunulmuştur.

 

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ
 • Tanım, Sınıflandırma ve Adlandırmalar
 • Beşli (5) Akor
 • A. ÜÇ SESLE KURULAN AKORLAR
  • 1.... Majör
  • 2.... Minör (m)
  • 3.... Augmented (aug)
  • 4.... Suspended Dörtlü (sus4) ve Suspended İkili (sus2)
  • Üç Sesli Akorlarda Çevrim
 • B. DÖRT SESLE KURULAN AKORLAR
  • 1.... Dokuzlu Eklenmiş Major (add 9)
  • 2.... Dokuzlu Eklenmiş Minör m(add9)
  • 3.... Altılı (6)
  • 4.... Minör Altılı (m6)
  • 5.... Yedili (7)
  • 6.... Diminished Yedili (o7 ya da dim7)
  • 7.... Yedili Suspended Dörtlü (7sus4)
  • 8.... Majör Yedili (maj7)
  • 9.... Minör Yedili (m7)
  • 10.. Minör Major Yedili m(maj7)
  • 11. Majör Yedili Bemol Beşli (maj7b5)
  • 12.. Minör Yedili Bemol Beşli (m7b5)
  • 13.. Augmented Yedili (aug7)
  • 14.. Yedili Bemol Beşli (7b5)
  • Dört Sesli Akorlarda Çevrim
 • C. GENİŞLETİLMİŞ AKORLAR
  • 1.... Dokuzlu Eklenmiş Altılı (6add9)
  • 2.... Dokuzlu Eklenmiş Minor Altılı (m6add9)
  • 3.... Yedili Bemol Dokuzlu (7b9)
  • 4.... Yedili Diyez Dokuzlu (7#9)
  • 5.... Augmented Yedili Bemol Dokuzlu (aug7b9)
  • 6.... Dokuzlu (9)
  • 7.... Majör Dokuzlu (maj9)
  • 8.... Minör Dokuzlu (m9)
  • 9.... Onbirli (11)
  • 10.. Minör Onbirli (m11)
  • 11.. Onüçlü (13)
  • I.A. AKORLAR CD İçeriği
  • I.A. AKORLAR - Dinleme Örneklerinin Notaları
 • MODLAR ÜZERİNDEKİ ÜÇ SESLİ BASİT AKORLAR
  • I.B. Modlar Üzerinde Basit Akorlar CD İçeriği
  • I.B. Modlar Üzerindeki Basit Akorlar - Dinleme Örneklerinin Tabloları
 • SIK KULLANILAN AKOR YÜRÜYÜŞLERİ
  • Akorları Oluşturan Aralıkların Niteliği ve İşlevi
  • Geleneksel Armonide Dört Ses Uyumu
  • Akor Yürüyüşleri ve Bağlanışları
  • Akor Yürüyüşlerinde Seslerin Hareketi
  • Akor Yürüyüşlerinde Kadans (Durgu) Türleri
  • I.C. Sık Kullanılan Akor Yürüyüşleri - CD İçeriği
  • I.C. Sık Kullanılan Akor Yürüyüşleri - Dinleme Örneklerinin Tabloları
 • DÖRTLÜ ARMONİ AKORLARI
  • 1. Tam Dörtlü Tam Dörtlü Akor (T4T4)
  • 2. Tam Dörtlü Artık Dörtlü Akor  (T4+4)
  • 3. Eksik Dörtlü Tam Dörtlü Akor (o4T4)
  • 4. Eksik Dörtlü Artık Dörtlü Akor (o4+4)
  • 5. Artık Dörtlü Tam Dörtlü Akor (+4T4)
  • 6. Tam Dörtlü Eksik Dörtlü Akor (T4o4)
  • 7. Artık Dörtlü Eksik Dörtlü Akor (+4o4)
  • Dörtlü Armoni Akorlarında Çevrim
  • II.A. DÖRTLÜ ARMONİ AKORLARI - CD İçeriği
  • II.A. DÖRTLÜ ARMONİ AKORLARI - Dinleme Örneklerinin Notaları
 • MAKAM DİZİLERİ ÜZERİNDEKİ DÖRTLÜ ARMONİ AKORLARI
  • II.B. Makam Dizileri Üzerinde Dörtlü Armoni Akorları CD İçeriği
  • II.B. Makam Dizileri Üzerindeki Dörtlü Armoni Akorları - Dinleme Örneklerinin Tabloları
 • BAZI DÖRTLÜ ARMONİ AKOR YÜRÜYÜŞLERİ
  • II.C. Bazı Dörtlü Armoni Akor Yürüyüşleri CD İçeriği
  • II.C. Bazı Dörtlü Armoni Akor Yürüyüşleri - Dinleme Örneklerinin Tabloları
 • GİTAR ÜZERİNDE DÖRTLÜ ARMONİ AKOR POZİSYONLARI
 • BİBLİYOGRAFYA

Benzer Ürünler