Açık Veri Yapıları (Java ile)

8.99 TL 12.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Açık Veri Yapıları, dizi (liste), kuyruk, öncelikli kuyruk, sırasız küme, sıralı küme ve grafik gibi veri yapıları için geliştirilmiş uygulama ve veri yapılarının analizini kapsar. Hızlı, pratik titiz ve verimli bir matematiksel yaklaşım üzerinde yoğunlaşırken, Morin açıkça ve dinamik olarak kaynak kod ile birlikte birtakım çözümlemeler sunar.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Kitapta sunulan Java dilinde analiz edilmiş ve uygulanmış veri yapıları, yığıt, kuyruk ve listelerin dizi ve bağlantılı liste uygulamalarını; liste ve sekme listelerinin alan-verimli uygulamalarını; karma tabloları ve karma kodlarını; x-hızlı sıralı ağaç ve y-hızlı sıralı ağaç üzerinde tamsayı arama yapılarını; grafikleri, bitişiklik matrislerini, ve B-ağaçlarını içerir. Pat Morin (yazar), Carleton Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri Okulu’nda Profesör olmasının yanı sıra, kurucusu ve açık erişimli Hesaplamalı Geometri Dergisi’nin yönetici editörüdür. Hesaplamalı geometri, algoritmalar ve veri yapıları konularında çok sayıda konferans makaleleri ve dergi yayınlarının yazarıdır.

Kitabın orijinal baskısını; 

https://archive.org/details/ost-computer-science-odstructuresjava  adresinde bulabilirsiniz..

İÇİNDEKİLER

Kitap Hakkında

Yazar Hakkında

Çevirmen Hakkında

Bölüm 1

Giriş

Verimlilik Gereksinimi

Arayüzler

Kuyruk, Yığıt ve İki Başlı Kuyruk Arayüzleri

Liste Arayüzü: Doğrusal Diziler

UKüme Arayüzü: Sıralı Olmayan Kümeler

SKüme Arayüzü: Sıralı Kümeler

Matematiksel Zemin

Üslüler ve Logaritmalar

Faktöryeller

Asimptotik Gösterim

Rasgele Sıralama ve Olasılık

Hesaplama Modeli

Doğruluk, Zaman Karmaşıklığı ve Alan Karmaşıklığı

Kod Örnekleri

Veri Yapıları Listesi

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 2

Dizi-Tabanlı Listeler

Dizi Yığıtı: Dizi Kullanan Hızlı Yığıt İşlemleri

Temel Bilgiler

Büyültme ve Küçültme

Özet

Hızlı Dizi Yığıtı: Optimize Dizi Yığıtı

Dizi Kuyruğu: Dizi-Tabanlı Kuyruk

Özet

Dizi İki Başlı Kuyruk: Dizi Kullanan Hızlı İki Başlı Kuyruk

Özet

Çifte Dizi İki Başlı Kuyruk: İki Yığıt’tan İki Başlı Kuyruk Oluşturulması

Dengeleme

Özet

Kök Dizi Yığıt: Alan Kriteri Verimli Olan Dizi Yığıt Uygulaması

Büyültme ve Küçültmenin Analizi

Alan Kullanımı

Özet

Karekökleri Hesaplamak

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 3

Bağlantılı Listeler

TBListe: Tekli-Bağlantılı Liste

Kuyruk İşlemleri

Özet

ÇBListe: Çifte-Bağlantılı Liste

Ekleme ve Çıkarma

Özet

AVListe: Alan-Verimli Liste

Alan Gereksinimleri

Elemanların Bulunması

Elemanların Eklenmesi

Elemanların Silinmesi

yayıl(u) ve birarayaGetir(u) Yöntemlerinin Amortize Edilmiş Analizi

Özet

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 4

Sekme Listeleri

Temel Yapı

Sıralı Küme Sekme Listesi: Verimli bir Sıralı Küme

Özet

Liste Sekme Listesi: Verimli Rasgele Erişim Listesi

Özet

Sekme Listelerinin Analizi

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 5

Karma Tabloları

Zincirleme Karma Tablo: Zincirleme İle Adresleme

Çarpımsal Karma Yöntemi

Özet

Doğrusal Karma Tablo: Doğrusal Yerleştirme

Doğrusal Yerleştirme Analizi

Özet

Listeleme Karma Yöntemi

Karma Kodları

Temel Veri Türleri için Karma Kodları

Bileşik Nesneler için Karma Kodları

Diziler ve Dizeler için Karma Kodları

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 6

İkili Ağaçlar

İkili Ağaç: Temel İkili Ağaç

Özyinelemeli Algoritmalar

İkili Ağaçta Sıralı-Düğüm Ziyaretleri

Serbest Yükseklikli İkili Arama Ağacı

Arama

Ekleme

Silme

Özet

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 7

Rasgele İkili Arama Ağaçları

Rasgele İkili Arama Ağaçları

Önerme 7.1’in Kanıtı

Özet

Treap: Rasgele İkili Arama Ağaçları

Özet

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 8

Günah Keçisi Ağaçları

Günah Keçisi Ağacı: Kısmi Yeniden Oluşturmalı İkili Arama Ağacı

Doğruluk Analizi ve Çalışma Zamanı

Özet

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 9

Kırmızı-Siyah Ağaçlar

2-4 Ağaçları

Yaprak eklenmesi

Yaprak silinmesi

Kırmızı-Siyah Ağacı: 2-4 Ağacının Benzeri

Kırmızı-Siyah Ağacı ve 2-4 Ağacı

Kırmızı-Siyah Ağacında Sola-Dayanım

Ekleme

Silme

Özet

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 10

Yığınlar

İkili Yığın: Bir Örtülü İkili Ağaç

Özet

Karışık Yığın: Rasgele Karışık Yığın

merge(h1, h2) Analizi

Özet

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 11

Sıralama Algoritmaları

Karşılaştırmaya-Dayalı Sıralamalar

Birleştirerek-Sıralama

Hızlı-Sıralama

Yığın-Sıralama

Karşılaştırmaya Dayalı Sıralama için Alt-Sınır

Sayma Sıralama ve Taban Sıralaması

Sayma Sıralaması

Taban-Sıralaması

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 12

Grafikler

Bitişiklik Matrisi: Bir Grafiğin Matris ile Gösterimi

Bitişiklik Listeleri: Liste Derlemi olarak Grafik

Grafik Ziyaretleri

Enine-Arama

Derinliğine Arama

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 13

Tamsayılar için Veri Yapıları

İkili Sıralı Ağaç: Sayısal Arama Ağacı

X-Hızlı Sıralı Ağaç: Çifte-Logaritmik   Zamanda Arama

Y-Hızlı Sıralı Ağaç: Çifte-Logaritmik Zamanlı Sıralı Küme

Tartışma ve Alıştırmalar

Bölüm 14

Dış Bellek Aramaları

Blok Deposu

B-Ağaçları

Arama

Ekleme

Silme

B-Ağaç’ların Amortize Analizi

Tartışma ve Alıştırmalar

Kaynakça (Bibliography)

Benzer Ürünler